Onkologia

Nowy paradygmat leczenia zmierzający do postrzegania nowotworu jako choroby przewlekłej

Nasza strategia

Wiedza naukowa na temat mechanizmów powstawania i leczenia chorób nowotworowych nieustannie wzbogaca się o nowe informacje, co nie zmienia faktu, że choroby nowotworowe są powodem śmierci ponad 8 milionów osób rocznie. AstraZeneca stawia sobie za cel przyspieszenie badań nad lekami onkologicznymi, które mogą zmienić życie najbardziej potrzebujących pacjentów. Korzystając z potencjału czterech platform naukowych, opracowujemy nowe leki stosowane w terapii skojarzonej różnych rodzajów nowotworów z przeznaczeniem dla chorych, których potrzeby lecznicze nadal pozostają niezaspokojone. Dzięki nowym odkryciom i współpracy naukowej dążymy do tego, by nowotwór przestał być chorobą śmiertelną.

Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby zdrowotne

 • Immunoonkologia

  Wykorzystywanie aktywności układu immunologicznego w walce z rakiem


  Zobacz wideo
 • Mechanizmy wzrostu guza i rozwoju oporności na leczenie

  Opracowywanie takich schematów leczenia ukierunkowanego na konkretne mutacje genetyczne, które atakują i finalnie dezaktywują komórki nowotworowe.


  Zobacz wideo
 • Naprawa uszkodzonego DNA

  Oddziaływanie na proces naprawy DNA i zablokowanie zdolności komórek nowotworowych do replikacji


  Zobacz wideo
 • Przeciwciała skoniugowane z lekiem

  „Uzbrajanie” przeciwciał w substancje zwalczające komórki nowotworowe


  Zobacz wideo