Leki

W trosce o prawidłową jakość leczenia AstraZeneca przypomina o potrzebie przestrzegania zaleceń lekarza odnoszących się do stosowania leków. Przed zażyciem leku należy dokładnie przeczytać dane z opakowania preparatu oraz zapoznać się z ulotką załączoną do leku. Pacjent powinien zwracać szczególną uwagę na wszelkie udzielone przez lekarza dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące stosowania leków, m.in. o jakiej porze dnia zażywać lek, w jakiej dawce, czy przyjmować lek razem z posiłkiem czy nie itd. Należy pamiętać, aby nigdy nie stosować leków przyjmowanych przez inne osoby, nawet jeśli zaobserwowane u siebie objawy choroby wydają się być identyczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, co do stosowanego leku, należy skontaktować się z lekarzem, który zalecił dany lek lub z farmaceutą.

W przypadku hospitalizacji, konieczne jest poinformowanie personelu medycznego szpitala o przyjmowanych preparatach.

Stosowanie każdego leku może wywołać działania niepożądane. Lekarz powinien wytłumaczyć pacjentowi, jakich objawów można się spodziewać. Jeśli w trakcie przyjmowania leku wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne, należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Leki zawsze powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci. Jeśli upłynął termin ważności leku – nie należy go przyjmować. W przypadku, gdy lekarz zdecyduje o potrzebie przerwania przyjmowania leków, należy się ich pozbyć, np. zwracając je do apteki.

Leki A-Z

Ulotki dla pacjenta


Charakterystyki Produktów Leczniczych


Komunikaty bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne