Leki

W trosce o prawidłową jakość leczenia AstraZeneca przypomina o potrzebie przestrzegania zaleceń lekarza odnoszących się do stosowania leków. Przed zażyciem leku należy dokładnie przeczytać dane z opakowania preparatu oraz zapoznać się z ulotką załączoną do leku. Pacjent powinien zwracać szczególną uwagę na wszelkie udzielone przez lekarza dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące stosowania leków, m.in. o jakiej porze dnia zażywać lek, w jakiej dawce, czy przyjmować lek razem z posiłkiem czy nie itd. Należy pamiętać, aby nigdy nie stosować leków przyjmowanych przez inne osoby, nawet jeśli zaobserwowane u siebie objawy choroby wydają się być identyczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, co do stosowanego leku, należy skontaktować się z lekarzem, który zalecił dany lek lub z farmaceutą.

W przypadku hospitalizacji, konieczne jest poinformowanie personelu medycznego szpitala o przyjmowanych preparatach.

Stosowanie każdego leku może wywołać działania niepożądane. Lekarz powinien wytłumaczyć pacjentowi, jakich objawów można się spodziewać. Jeśli w trakcie przyjmowania leku wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne, należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Leki zawsze powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci. Jeśli upłynął termin ważności leku – nie należy go przyjmować. W przypadku, gdy lekarz zdecyduje o potrzebie przerwania przyjmowania leków, należy się ich pozbyć, np. zwracając je do apteki.

 

Komunikat dotyczący leku SYNAGIS (paliwizumab)

Lek Synagis, którego właścicielem jest AstraZeneca, na podstawie umowy licencyjnej jest obecnie lekiem dostarczanym na polski rynek przez firmę AbbVie. W wyniku uzgodnień na poziomie globalnym, umowa licencyjna dla AbbVie wygasa z dniem 30 czerwca 2021 r. Po tej dacie, jedynym podmiotem uprawnionym do dostarczania leku Synagis na rynek polski będzie firma AstraZeneca.

Obecnie lek Synagis refundowany jest w ramach programu lekowego B.40. „PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS (ICD-10 P 07.2, P 07.3, P 27.1).

Zasady kontynuacji programu lekowego są przedmiotem uzgodnień pomiędzy AstraZeneca, a Ministrem Zdrowia w ramach administracyjnego postępowania refundacyjnego. Intencją działań AstraZeneca we współpracy z Ministerstwem Zdrowia jest zapewnienie kontynuacji procesu immunizacji wcześniaków w Polsce na dotychczasowych zasadach.

W razie jakichkolwiek pytań ze strony szpitali realizujących program B.40 prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta AstraZeneca: DzialObslugi@astrazeneca.com

Leki A-Z

Ulotki dla pacjenta


Charakterystyki Produktów Leczniczych


Komunikaty bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne