Zdrowie i choroby

Przekładanie języka nauki na nowatorskie odkrycia terapeutyczne wymaga wyjątkowej naukowej wiedzy oraz gigantycznych inwestycji finansowych, niemniej jest to misja, z którą się związaliśmy.


Wyjątkowe kompetencje

Specjalistyczna wiedza AstraZeneca w dziedzinie badań i rozwoju obejmuje cały cykl życia leku. Dysponujemy bogatym potencjałem rozwojowym w zakresie leków małocząsteczkowych i biologicznych. W odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby zdrowotne, nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań terapeutycznych, opartych na lekach małocząsteczkowych i biologicznych, stosowanych indywidualnie lub w skojarzeniu. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami klinicznymi i akademickimi na świecie łącząc badania naukowe ze światem biznesu.  Intensywny rozwój biologii molekularnej i genetyki, obserwowany w ostatnich latach, umożliwił pełniejsze zrozumienie wielu procesów chorobotwórczych oraz zastosowanie zaawansowanych metod diagnostycznych w praktyce klinicznej. Diagnozowanie choroby na poziomie molekularnym pozwala obecnie na zastosowanie leków bezpieczniejszych, a przede wszystkim bardziej skutecznych u konkretnej podgrupy chorych. Mając to na uwadze, AstraZeneca od wielu lat inwestuje znaczne środki w badania kliniczne leków ukierunkowanych molekularnie, zwłaszcza w obszarze onkologii.