Praca w AstraZeneca

AstraZeneca jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie, która dostarcza nowoczesne leki na najpoważniejsze choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny.

Firma opiera się na różnorodności doświadczeń i potencjale intelektualnym jej pracowników.

AstraZeneca kładzie duży nacisk na budowanie kultury jednoczącej wszystkich pracowników w dążeniu do wspólnego celu – pomagania chorym na całym świecie.

Oferujemy pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego.

 


Program stażowy w AstraZeneca


Biuro AstraZeneca w Warszawie