Badania kliniczne


Badania i Rozwój

Branża farmaceutyczna to sektor, w którym działalność badawczo-rozwojowa (Research and Development, R&D) jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój i sukces rynkowy. 

Jesteśmy światowym liderem inwestującym znaczne fundusze w badania nad przełomowymi lekami. Główny nacisk kładziemy na zaawansowane technologie, takie jak genetyka i biotechnologia. Angażujemy coraz większe środki, aby poprawiać skuteczność w odkrywaniu leków i usprawniać badania rozwojowe.


Dział Badań Klinicznych w Polsce został utworzony 15 marca 1995r. Od samego początku jego zadaniem było uczestniczenie w międzynarodowych programach klinicznych dla celów rejestracji na całym świecie nowych leków lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będących na rynku.

Dział Badań Klinicznych AstraZeneca Pharma Poland Spółka z o. o. jest jedną  z największych tego typu jednostek wśród innowacyjnych firm farmaceutycznych prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce. W ostatnim roku w badania prowadzone w Polsce zainwestowaliśmy 79 mln złotych*.

Aktywnie współpracujemy z ponad 530 ośrodkami (kliniki, szpitalne, przychodnie, gabinety lekarzy rodzinnych) w całej Polsce, w których prowadzonych jest ponad 55 badań z udziałem ponad 4300 pacjentów rocznie. Najwięcej aktywnych badań prowadzonych jest w obszarze onkologii oraz chorób układu krążenia (odpowiednio 31 i 11 w 2018).

* dane 2018 YTD (in house&outsourced)


Parki Naukowe AstraZeneca

W marcu 2013r. ogłoszone zostało utworzenie 3 strategicznych parków naukowych, które dzisiaj wzmacniają działalność badawczą firmy, sprzyjają jej efektywności oraz przyczyniają się do tworzenia silnej pozycji firmy w obszarze nauki i innowacji.

Cambridge (Wielka Brytania)

Gaithersburg (USA)

Gothenburg (Szwecja)


Szanowni Państwo, Informacje dotyczące badań klinicznych prowadzonych w Polsce, w tym badań klinicznych prowadzonych przez firmę AstraZeneca, dostępne są w ramach serwisu internetowego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.