Badania kliniczne


Badania i Rozwój

Branża farmaceutyczna to sektor, w którym działalność badawczo-rozwojowa (Research and Development, R&D) jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój i sukces rynkowy. 

Jesteśmy światowym liderem inwestującym znaczne fundusze w badania nad przełomowymi lekami. Główny nacisk kładziemy na zaawansowane technologie, takie jak genetyka i biotechnologia. Angażujemy coraz większe środki, aby poprawiać skuteczność w odkrywaniu leków i usprawniać badania rozwojowe.

Badania kliniczne w Polsce

530

Aktywnych ośrodków (kliniki, szpitalne, przychodnie, gabinety lekarzy rodzinnych)

55

badań klinicznych

4300

pacjentów rocznie

Dział Badań Klinicznych w Polsce został utworzony 15 marca 1995r. Od samego początku jego zadaniem było uczestniczenie w międzynarodowych programach klinicznych dla celów rejestracji na całym świecie nowych leków lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będących na rynku.

Dział Badań Klinicznych AstraZeneca Pharma Poland Spółka z o. o. jest jedną  z największych tego typu jednostek wśród innowacyjnych firm farmaceutycznych prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce. W ostatnim roku w badania prowadzone w Polsce zainwestowaliśmy 79 mln złotych*.

Aktywnie współpracujemy z ponad 530 ośrodkami (kliniki, szpitalne, przychodnie, gabinety lekarzy rodzinnych) w całej Polsce, w których prowadzonych jest ponad 55 badań z udziałem ponad 4300 pacjentów rocznie. Najwięcej aktywnych badań prowadzonych jest w obszarze onkologii oraz chorób układu krążenia (odpowiednio 31 i 11 w 2018).

* dane 2018 YTD (in house&outsourced)

Inwestycje w wiedzę

W szczególny sposób doceniamy potencjał polskich specjalistów w zakresie badań klinicznych. Wiosną 2011 roku utworzyliśmy w Warszawie pierwsze w tej części Europy i piąte na świecie Centrum Operacyjne Badań Klinicznych. Polscy specjaliści pracujący w ośrodku, we współpracy z globalnymi zespołami AstraZeneca, koordynują badania kliniczne firmy na poziomie międzynarodowym oraz wyznaczają globalne standardy działania w tym zakresie.

Centrum Operacyjne Badań Klinicznych w Warszawie to inwestycja o wartości około 60 mln zł rocznie.*

* dane 2015r.


Parki Naukowe AstraZeneca

W marcu 2013r. ogłoszone zostało utworzenie 3 strategicznych parków naukowych, które dzisiaj wzmacniają działalność badawczą firmy, sprzyjają jej efektywności oraz przyczyniają się do tworzenia silnej pozycji firmy w obszarze nauki i innowacji.

Cambridge (Wielka Brytania)

Gaithersburg (USA)

Gothenburg (Szwecja)


Centra Badawczo-Rozwojowe AstraZeneca

Naszą aspiracją jest osiągnięcie przywództwa naukowego, dlatego nieustannie inwestujemy w badania kliniczne, tworząc zespoły o niespotykanym potencjale naukowym. Obok 3 parków naukowych (Cambridge, Gothenburg, Gaithersburg) nasze nowoczesne centra badawcze znajdują się między innymi w następujących lokalizacjach:

Polska – Warszawa

Wielka Brytania – Cambridge, Alderley Park

Szwecja – Gothenburg

USA – Gaithersburg, San Diego, Boston

Chiny – Shanghai

Japonia – TokyoSzanowni Państwo, Informacje dotyczące badań klinicznych prowadzonych w Polsce, w tym badań klinicznych prowadzonych przez firmę AstraZeneca, dostępne są w ramach serwisu internetowego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.