Kontakt

Biuro AstraZeneca Pharma Poland Sp. z oo znajduje około 10 min. od Portu Lotniczego im. F. Chopina Warszawa-Okęcie oraz 20 min. od centrum Warszawy.AstraZeneca Pharma Poland
Centrala / Biuro Główne

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa 

tel. +48 (22) 2457300 

fax +48 (22) 4853007 

e-mail: recepcja@astrazeneca.com

dojazd komunikacją miejską www.ztm.waw.pl

na mapie Google

NIP 521-32-63-358 

KRS numer 0000117902 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał Zakładowy: 2 000 000 złotych


Biuro w Krakowie:

ul. Lubicz 23a, Kraków 31-503


AstraZeneca Pharma Poland Centrala

Kontakt dla Mediów

Kontakt dla Mediów

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej


Szczepionka przeciw COVID-19 AstraZeneca, zgłaszanie działań niepożądanych i informacja medyczna

Poniedziałek-Piątek (w godzinach pracy biura 9-17)
tel. +48 (22) 104 60 80 

Formularz elektroniczny: https://contactazmedical.astrazeneca.com

Zgłaszanie działań niepożądanych   i informacja medyczna (pozostałe produkty)

tel. +48 (22) 245 73 00 

fax +48 (22) 4853007 

e-mail: PatientSafety.Poland@astrazeneca.com

Formularz elektroniczny: https://contactazmedical.astrazeneca.com


Wstrzymania i (lub) wycofania

Poniedziałek-Piątek (w godzinach pracy biura 8-16)

tel. +48 (22) 245 73 00
fax +48 (22) 485 30 07
e-mail: recepcja@astrazeneca.com

Poza godzinami pracy biura oraz w dni wolne od pracy:
+48 602 50 98 98

Reklamacje jakościowe produktów leczniczych

tel. +48 (22) 245 73 00

e-mail: Reklamacje-AstraZeneca@astrazeneca.com

Formularz elektroniczny: https://contactazmedical.astrazeneca.com

Dział Badań Klinicznych

fax +48 (22) 4853028 

 


Dział Finansów AstraZeneca Pharma Poland Sp. z oo Genpact Lublin

udziela wyłącznie informacji związanych z: 

- rozliczeniami pracowników AZ 

- rozrachunkami z dostawcami 

tel. 801 520 002 

 


Kontakt dla Aptek: Dział Rozliczeń

tel. 801 496 491

e-mail: dzialrozliczen@astrazeneca.com 


Dział Obsługi Klienta 
System Sprzedaży Bezpośredniej

tel. +48 (22) 452 59 60
fax + 48 (22) 485 33 65