Kontakt

Biuro AstraZeneca Pharma Poland Sp. z oo znajduje około 10 min. od Portu Lotniczego im. F. Chopina Warszawa-Okęcie oraz 20 min. od centrum Warszawy.
AstraZeneca Pharma Poland
Centrala / Biuro Główne

ul. Postępu 14 

02-676 Warszawa 

tel. +48 (22) 2457300 

fax +48 (22) 4853007 

e-mail: recepcja@astrazeneca.com 

NIP 521-32-63-358 

KRS numer 0000117902 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał Zakładowy: 2 000 000 złotych

 

dojazd komunikacją miejską www.ztm.waw.pl

na mapie Google

Dział Badań Klinicznych

fax +48 (22) 4853028 

 


Dział Finansów AstraZeneca Pharma Poland Sp. z oo Genpact Lublin

udziela wyłącznie informacji związanych z: 

- rozliczeniami pracowników AZ 

- rozrachunkami z dostawcami 

tel. 801 520 002 

 


Wstrzymania i (lub) wycofania

Małgorzata Walczuk
Agnieszka Sondej
Beata Umiastowska

Poniedziałek-Piątek (w godzinach pracy biura 8-16)
tel. +48 (22) 245 73 00
fax +48 (22) 485 30 07
e-mail: recepcja@astrazeneca.com

Poza godzinami pracy biura oraz w dni wolne od pracy:
+48 602 50 98 98


Kontakt dla Aptek: Dział Rozliczeń

tel. 801 496 491

e-mail: dzialrozliczen@astrazeneca.com 


Dział Obsługi Klienta 
System Sprzedaży Bezpośredniej

tel. +48 (22) 452 59 60
fax + 48 (22) 485 33 65 AstraZeneca Pharma Poland Centrala

Kontakt dla Mediów

Tomasz Jaros

Kierownik ds. Korporacyjnych

Małgorzata Walczuk

Reklamacje produktów leczniczych

Małgorzata Walczuk

Starszy Kierownik Zapewnienia Jakości

Dominika Neumann

Zgłaszanie działań niepożądanych i informacja medyczna

Dominika Neumann

Kierownik ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii