AstraZeneca w 2021 r. obchodziła trzydziestolecie swojej działalności w Polsce. Historia spółki w naszym kraju ma swój początek w latach 90., kiedy funkcjonowały dwie oddzielne firmy Astra oraz Zeneca, zajmujące się działalnością marketingową i komercyjną, które następnie w 1999 r. dokonały fuzji.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat kompetencje i dynamiczny rozwój polskiego oddziału AstraZeneca systematycznie się zwiększały, wzmacniając jednocześnie swoje znaczenie w globalnej strukturze firmy.

Obecnie AstraZeneca ma dwie siedziby w Polsce, ulokowane w Warszawie oraz Krakowie (nowe biuro zostało otwarte w 2021 r.).

 

Polska jest jednym z kluczowych rynków dla AstraZeneca. Odpowiednie środowisko biznesowe oraz regulacje przyjazne działalności badawczo-rozwojowej sprawiły, że już od 30 lat konsekwentnie stawiamy na rozwój naszej spółki w kraju.

Wiktor Janicki Prezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland

R&D jako kluczowy obszar działalności AstraZeneca w Polsce


Kluczową działalnością firmy w Polsce są badania i rozwój. Warszawskie Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jest jedną z sześciu tego typu placówek spółki na świecie i jedyną w tej części Europy. Na przestrzeni ostatniej dekady nakłady Centrum na badania i rozwój wzrosły o ponad 445% – z poziomu 53 mln zł w 2011 r. do 289 mln zł w 2020 r. Wydatki te czynią AstraZeneca jednym z liderów branży life sciences, jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój w Polsce. Powstanie warszawskiego centrum R&D w 2011 r. znacząco wpłynęło na wzrost znaczenia polskiego oddziału.

Wśród pozostałych inwestycji w Polsce działają również: Globalne Centrum HR, Globalne Centrum Finansowe, Globalne Centrum Zakupów. Wszystkie mają charakter globalny, obsługując kluczowe operacje spółki na całym świecie.

W 2020 r. AstraZeneca, na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, jako pierwsza globalna firma biofarmaceutyczna w Polsce, dołączyła do grona kilkudziesięciu przedsiębiorstw ze statusem Centrum Badawczo-Rozwojowego. Po wnikliwej analizie działalności firmy, we wrześniu br. otrzymała informacje o utrzymaniu statusu na kolejny rok.


Lider na rynku pracy

Wraz z rozwojem kompetencji i działalności firmy w Polsce, znacząco zwiększało się zatrudnienie. W ciągu ostatnich 22 lat zwiększyło się dwunastokrotnie – ze 195 pracowników w 2000 r. do 2700 w kwietniu 2022 r.

* stan na kwiecień 2021 


DIVERSITY & INCLUSION

Warte podkreślenia jest też podejście do rozwijania i wzmacniania idei Diversity & Inclusion.
W AstraZeneca od lat wierzymy w siłę różnorodności i włączania. Podążając za naszymi wartościami budujemy przestrzeń dla równości płci, pochodzenia, idei.

Obecnie ponad 70% zespołu to kobiety, które również stanowią większość Zarządu spółki w Polsce, 6,5% pracowników firmy to obcokrajowcy pochodzący z 47 różnych krajów.


Zaangażowanie AstraZeneca w walkę z pandemią


Od początku 2020 r., gdy świat skoncentrował się na walce z SARS-CoV-2, eksperci byli zgodni: długofalowym rozwiązaniem kryzysu będzie szczepionka, która zapewni pacjentom odporność i ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa. AstraZeneca wraz z Uniwersytetem w Oxfordzie podjęła prace nad rozwojem, a następnie dystrybucją szczepionki. Efektem współpracy było opracowanie w ciągu zaledwie kilku miesięcy szczepionki, którą firma dostarcza w czasie pandemii w trybie non-profit.

Poza rozwojem szczepionki, AstraZeneca skupiła się także na wsparciu społeczeństw w walce z pandemią w inny sposób – poprzez darowizny finansowe i w formie testów na COVID-19, przekazywane instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym, ale także obejmując pomocą osoby dotknięte pandemią w sposób pośredni m. in. pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych (akcja ONKOTAXI, kampania "Rak nie poczeka na koniec pandemii" oraz "NIE #zostańwdomu z zawałem").


Inwestycja w strategiczne partnerstwa publiczno-prywatne


 

Idea współpracy i otwartości na dialog od lat wpisuje się w globalne podejście AstraZeneca. To podejście ma również odzwierciedlenie na polskim rynku, gdzie firma wykazuje się dużą otwartością na budowanie dialogu ze stroną publiczną.

Doskonałym przykładem tej powołanie inicjatywy - Warsaw Health Innovation Hub (WHIH). W czerwcu tego roku AstraZeneca wraz z innymi podmiotami biznesowymi i interesariuszami sektora ochrony zdrowia aktywnie wsparła Agencję Badań Medycznych tworząc wspólnie unikalne na skalę Europy Środkowo-Wschodniej przedsięwzięcie, którego realizacja może wzmocnić rolę Polski jako wiodącego centrum biotechnologicznego oraz poprawić dostęp do innowacji dla pacjentów. 

Duże zaangażowanie w badania i rozwój to także przestrzeń do współpracy ze środowiskiem naukowym, stanowiący jeden z priorytetów dla AstraZeneca. W 2019 r. firma rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Warszawskim – w ramach Klubu Innowacji wypracowany został schemat działania z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), by w niedalekiej przyszłości móc bezpośrednio wspierać idee i pomysły napływające z polskich ośrodków naukowych. W grudniu 2020 r. spółka podpisała porozumienie ramowe z Uniwersytetem Warszawskim, którego celem jest strategiczna współpraca w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii i usług na rynku farmaceutycznym i medycznym.

Od 2020 r. AstraZeneca we współpracy z Nobel Media i polskimi wiodącymi uczelniami wyższymi, organizuje wirtualne spotkania z laureatami Nagrody Nobla. W 2020 r. polscy studenci mieli okazję spotkać się z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Aaronem Ciechanoverem, a gościem tegorocznego wydarzenia był Charles M. Rice.


Zrównoważony rozwój

 

Jednym z filarów działalności firmy jest zrównoważony rozwój, rozumiany również jako zapewnienie powszechnego dostępu do zdrowia, dlatego AstraZeneca od lat stara się wspierać systemy opieki zdrowotnej na świecie inicjując i angażując się w globalne oraz krajowe projekty czy współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie.

 

Partnerstwo na Rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Zdrowotnych (PHSSR)

Jednym z przykładów takiej działalności m. in. Partnerstwo na Rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Zdrowotnych (PHSSR) – w lipcu 2020 r., w odpowiedzi na wyzwania takie jak pandemia COVID-19, z inicjatywy London School of Economics (LSE), World Economic Forum i AstraZeneca powołano PHSSR (Partnership for Health System Sustainability and Resilience). Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań na rzecz reformy systemów ochrony zdrowia w celu zwiększenia ich elastyczności i odporności. Polska była jednym z ośmiu krajów zakwalifikowanych do fazy pilotażowej, która zakończyła się w marcu 2021 r. 


Ambition Zero Carbon

Firma nie zapomina także o zmianach klimatycznych i wpływie sektora zdrowotnego na światową emisję CO2, głęboko wierząc, że lepsza jakość opieki zdrowotnej może prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Flagową inicjatywą AstraZeneca w zakresie ochrony środowiska jest program Ambition Zero Carbon, w ramach którego firma zobowiązuje się do 2025 r. zredukować do zera swój ślad węglowy, a do 2030 r. osiągnąć ujemny ślad węglowy w całym łańcuchu wartości. Program obejmuje m. in. wprowadzenie na rynek inhalatorów oddechowych nowej generacji, zastąpienie pojazdów spalinowych w 100 proc. pojazdami ekologicznymi oraz zapewnienie 100 proc. odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej. Warszawskie biuro AstraZeneca znacząco przyczynia się do realizacji celów grupy - już 83 proc. warszawskiej floty samochodów to pojazdy hybrydowe, hybrydowe typu plug in i elektryczne, a do końca 2021 r. planowane jest podniesienie tego wskaźnika do 100 proc., od sierpnia 2020 r. siedziba AstraZeneca korzysta z certyfikowanej energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jakimi są farmy wiatrowe.