AstraZeneca dla klimatu! Wdrażamy program ZERO CARBON

W naszym programie „Ambition Zero Carbon” przyspieszamy nasze plany dekarbonizacji o ponad dekadę, zobowiązując się do zerowej emisji dwutlenku węgla w działalności AstraZeneca na całym świecie do 2025 roku, jednocześnie dążymy do osiągnięcia ujemnego poziomu w całym naszym łańcuchu wartości do roku 2030

Jak zamierzamy to osiągnąć?

Chcemy wykorzystać energię odnawialną zarówno do wytwarzania prądu i ciepła, zamierzamy wymienić flotę pojazdów na elektryczne w 100%, na pięć lat przed założonym terminem. „ Ambition Zero Carbon” zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla niezależnie od programów kompensacyjnych, minimalizując tym samym nasz ślad węglowy na świecie. Co więcej, zainwestujemy prawie miliard dolarów, aby osiągnąć powyższe cele i opracować inhalatory oddechowe pMDI nowej generacji z takim mechanizmem napędowym, którego ślad węglowy dla środowiska [mierzony jako GWP czyli Współczynnik Ocieplenia Globalnego], będzie niższy aż o 90-99% w porównaniu z obecnym modelem inhalatorów1.

Nasz plan obejmuje także inicjatywę „AZ Forest”. W ciągu kolejnych pięciu lat planujemy zasadzić 50 milionów drzew. We współpracy z lokalnymi samorządami i organizacją non-profit One Tree Planted zajmującą się globalnym zalesianiem, pierwsze drzewa zostały już posadzone w Australii. Będziemy wdrażać tę inicjatywę w kolejnych krajach, również w Polsce. Ten projekt wspiera nowo uruchomioną platformę Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) „The Champions for a Trillion Trees”.

Jako kolejny krok w kształtowaniu polityki klimatycznej i znajdowaniu rozwiązań międzybranżowych w celu szybkiej dekarbonizacji światowej gospodarki, Pascal Soriot, Chief Executive Officer w AstraZeneca dołączył do Rady ds. Rynków Zrównoważonego Rozwoju (SMC). Rada została ustanowiona przez Jego Królewską Wysokość, księcia Walii, przy wsparciu Światowego Forum Ekonomicznego, jako organ doradczy liderów publiczno-prywatnych i filantropijnych w celu opracowywania zrównoważonych rozwiązań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zmiana klimatu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, środowiska i zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Od 2015 roku w AstraZeneca zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych o prawie jedną trzecią, a zużycie wody o prawie jedną piątą. Nadszedł jednak czas, kiedy powinniśmy podwoić nasze wysiłki i działać jeszcze szybciej. Podjęte dziś przez AstraZeneca zobowiązania w ramach naszej strategii „Ambition Zero Carbon”, zneutralizują wpływ naszej organizacji na klimat, inspirując współpracę na poziomie globalnym i zmianę polityki w tym zakresie.

Pascal Soriot Chief Executive Officer

Gratulujemy AstraZeneca reakcji na kryzys klimatyczny i podjęcie działań, które są zgodne z najbardziej ambitnym celem Porozumienia Paryskiego - ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia. Wpływ zmian klimatu odczuwa coraz więcej społeczności na całym świecie, niezbędne jest wspólne podejście AstraZeneca do wdrażania rozwiązań opartych na nauce w całym łańcuchu wartości.

Alexander Farsan Global Lead of Science-Based Targets, WWF International and Steering Committee member of the Science-Based Targets initiative

 

1. AstraZeneca. pMDI Sustainability: Lifecycle Assessment Results. May 2019. Internal.

1. AstraZeneca. pMDI Sustainability: Lifecycle Assessment Results. May 2019. Internal.

 

1. AstraZeneca. pMDI Sustainability: Lifecycle Assessment Results. May 2019. Internal.

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej