O nas

Siła AstraZeneca rodzi się z różnorodności doświadczeń, pasji i potencjału intelektualnego pracowników. Wszystkie działania podejmowane przez firmę są zgodne ze wspólnie wypracowanymi wartościami i wysokimi normami etycznymi.


AstraZeneca dzisiaj


61 tys.

Pracowników na całym świecie

2000

Pracowników w Polsce

23

Zakłady produkcyjne w 18 krajach

100

krajów, w których są dostępne leki AstraZeneca

* dane z 01.03.2019r.

 

AstraZeneca to jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, która dostarcza nowoczesne leki na najpoważniejsze choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny. W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat. W 1992 r. powołano polskie przedstawicielstwo firmy Astra, które w 1998 r. zmieniło nazwę na Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Po konsolidacji firmy z Zeneca Polska Sp. z o.o. została utworzona, po dziś dzień obowiązująca, nazwa AstraZeneca Pharma Poland.

Firma od początku swojego istnienia nieustannie kładzie duży nacisk na rozwój. Kluczowe znaczenie ma działalność badawczo-rozwojowa, ponieważ badania kliniczne są istotnym filarem innowacyjności AstraZeneca. W 2011 r. firma utworzyła w Warszawie globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jako pierwsze w tej części Europy i obecnie jedno z sześciu na świecie.

Postęp naukowy i technologiczny firmy nie byłby możliwy bez współpracy ze środowiskami akademickimi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami pacjentów. AstraZeneca w trosce o zdrowie pacjentów realizuje w różnych regionach świata liczne programy edukacyjne na temat profilaktyki, dostępnych metod terapii i poprawy jakości życia podczas leczenia.

Historia

AstraZeneca na świecie

AstraZeneca powstała 6 kwietnia 1999 roku w wyniku fuzji szwedzkiej firmy Astra AB z brytyjską firmą Zeneca Ltd.

Astra i Zeneca przed połączeniem

Astra AB powstała w 1913 roku jako mała firma farmaceutyczna w Södertälje, miasteczku położonym na południe od Sztokholmu. Jej ciągły rozwój, możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu wybitnych naukowców w prace badawcze, doprowadził firmę do wielu przełomowych odkryć w zakresie ochrony zdrowia. Początkowo prace koncentrowały się w 4 dziedzinach terapeutycznych: gastroenetrologii, kardiologii, chorób układu oddechowego oraz anestezjologii.

Przedstawicielstwo firmy Astra w Polsce powstało w styczniu 1992 roku, a w 1998 roku przekształciło się w Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o. o.

Zeneca Ltd. powstała w 1993 roku z wyodrębnionych z Imperial Chemical Industries (ICI) trzech działów: Farmaceutycznego, Środków Ochrony Roślin i Materiałów Specjalistycznych, z siedzibą w Londynie. Prace badawczo-naukowe prowadzone w części farmaceutycznej, koncentrowały się na poszukiwaniu nowych opcji terapeutycznych w leczeniu chorób nowotworowych, schorzeń układu krążenia, centralnego układu nerwowego i oddechowego oraz w dziedzinie anestezjologii. Zaowocowały one wprowadzeniem do leczenia wielu wartościowych leków.

W Polsce firmę Zeneca od 1993 roku reprezentowała Zeneca Polska Sp. z o.o.

1 kwietnia 2000 roku nastąpiła konsolidacja firm Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o. o. oraz Zeneca Polska Sp. z o. o. tworząc AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

AstraZeneca dzisiaj

AstraZeneca jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie, która dostarcza leki w 8 głównych dziedzinach medycyny: onkologii, pulmonologii, gastroenterologii, kardiologii, psychiatrii, anestezjologii, antybiotykoterapii i diabetologii.

Spółka jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Sztokholmie i Londynie, gdzie znajduje się jej główna siedziba.

Zatrudnia ponad 61 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego około 1300 osób w Polsce. Firma nie tylko dostarcza pacjentom nowoczesne leki, ale także prowadzi szeroką działalność badawczą na 3 kontynentach. Posiada kilkanaście głównych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz zakłady produkcyjne na terenie 18 państw, które wytwarzają leki dostępne w ponad 100 krajach.

Pipeline

Najnowsze dane kwartalne z badań

W obszarze badań klinicznych posiadamy solidny portfel molekuł w różnych fazach rozwoju klinicznego

- 137 projekty badawcze

- 11 molekuł w późnych fazach badań klinicznych 

* dane z 27.07.2017

Najświeższe informacje

AstraZeneca Pharma Poland ogłosiła plany rozbudowy Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych.

Firma zamierza zatrudnić około 200 nowych pracowników i rozszerzyć zakres działania na wszystkie obszary planowania i zarządzania badaniami klinicznymi.

„Celem obecnej zmiany w Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych jest zwiększenie liczby wykonywanych badań. Aby to było możliwe, tworzymy nowe stanowiska pracy i  chcemy przyciągnąć do nas wysokiej klasy specjalistów. To działanie odzwierciedla strategiczny kierunek globalnego rozwoju firmy, inwestującej dotychczas w Polsce ponad 120 mln zł rocznie w działalność szeroko rozumianą, jako badania i rozwój.  Już dziś w Polsce planujemy i koordynujemy międzynarodowe badania kliniczne dla celów rejestracji nowych leków na całym świecie lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będących na rynku. Dla AstraZeneca Pharma Poland rozpoczęta właśnie zmiana oznacza kolejne zwiększenie roli i zakresu odpowiedzialności.” - podkreśla dr Patryk Mikucki, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju regionu Europa w AstraZeneca.

„Pacjenci na całym świecie oczekują nowych, skutecznych, a zarazem bezpiecznych terapii. AstraZeneca, której misją jest poprawa jakości życia pacjentów i dostarczanie leków zmieniających życie, doskonale rozumie, że warunkiem dostępu do nowoczesnych leków są dobrze zaplanowane i przeprowadzone badania kliniczne, kluczowy element procesu dopuszczenia leku do obrotu. Dlatego tak ważne jest rozwijanie kompetencji w tym zakresie.” -  dodaje Jarosław Oleszczuk prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Utworzone w Polsce – jako pierwsze w tej części Europy – Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca istnieje od 2011 roku i zatrudnia obecnie ponad trzysta osób. Firma planuje zwiększenie kadry o około dwustu nowych pracowników, co sprawi, że będzie to największy w Polsce – i jeden z największych na świecie – zespołów wyspecjalizowanych w globalnej koordynacji badań klinicznych. Razem ze wzrostem zatrudnienia w dziale GMD (Global Medicines Development) zwiększona zostanie też liczba pracowników w innych działach, co w efekcie spowoduje, że organizacja AstraZeneca Pharma Poland będzie liczyła ponad 1000 osób.

AstraZeneca poszukuje przede wszystkim doświadczonych specjalistów z sektora badań klinicznych, lekarzy, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, badaczy, a także absolwentów studiów medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych czy biologicznych i pokrewnych, oraz kierunków technicznych. 

Centrum będzie zajmować się planowaniem sposobu wykonania badania, koordynacją rekrutacji pacjentów, gromadzeniem danych klinicznych i zarządzaniem nimi. W zakresie obowiązków Centrum będzie również skuteczne nadzorowanie przebiegu badania klinicznego, z uwzględnieniem jakości opieki nad pacjentem oraz tworzeniem zaawansowanych analiz statystycznych i raportów, które są podstawą późniejszych wniosków o rejestrację produktów leczniczych.

„Polska już dzisiaj jest numerem jeden w europejskiej części AstraZeneca pod względem liczby programów badawczych i zaangażowanych w nie pacjentów. W ostatnim roku przeprowadziliśmy w Polsce ponad 70 programów klinicznych z udziałem ponad 7500 pacjentów. W wyniku naszej ostatniej inwestycji w rozbudowę centrum, będziemy największym ośrodkiem koordynacji badań w AstraZeneca odpowiedzialnym za badania we wszystkich dziedzinach terapeutycznych, zarządzającym największymi programami klinicznymi. Cieszymy się, że nasza wieloletnia praca, profesjonalizm i doświadczenie w implementacji i koordynacji badań klinicznych zostały docenione." -  komentuje Patryk Mikucki.

„Proces rekrutacji i przeszkolenia nowych 200 pracowników jest zaplanowany do końca 2018 roku. AstraZeneca, która rocznie reinwestuje w Polsce ponad 30%  przychodów ze sprzedaży, kontynuuje inwestycje w kapitał intelektualny – planując transfer wiedzy i know-how, wyszkolenie kolejnych wysokiej klasy specjalistów oraz rozwijanie nowych kompetencji, których do tej pory nie było na polskim rynku”. – dodaje Alina Pszczółkowska,  Dyrektor zarządzająca projektem rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych.

 

Nauka w centrum

Przesuwamy granice nauki, by dostarczać leki zmieniające życie

Wszystkim działaniom AstraZeneca przyświeca jedna misja. Nadaje ona szczególny sens naszej codziennej pracy. Przypomina nam, po co istniejemy jako firma. Pomaga wypracowywać korzyści dla pacjentów i wartość dla akcjonariuszy. Nadaje kontekst działaniom naszych pracowników oraz wyznacza rolę, którą pełnią zespoły, partnerzy i inni współpracownicy AstraZeneca.

Nasze wartości kształtują sposób, w jaki razem pracujemy oraz determinują zachowania, sprzyjające osiąganiu sukcesu. Na co dzień są drogowskazem w procesie podejmowania decyzji, definiują nasz światopogląd i wzmacniają kulturę AstraZeneca.

Podążamy za nauką

Kierujemy się zawsze dobrem pacjenta

Postępujemy tak, by być najlepsi

Podejmujemy właściwe decyzje i działania

Mamy inicjatywę

Strategia biznesowa

W działalności biznesowej swoje wysiłki koncentrujemy na powrocie do wzrostu poprzez wprowadzanie innowacji terapeutycznych, opartych na wiedzy naukowej.


Kierownictwo firmy

ZARZĄD