O nas

Siła AstraZeneca rodzi się z różnorodności doświadczeń, pasji i potencjału naszych pracowników. Wszystkie działania podejmowane przez firmę są zgodne ze wspólnie wypracowanymi wartościami i wysokimi normami etycznymi.


AstraZeneca dzisiaj


82 000

pracowników na całym świecie

2700

pracowników w Polsce

6

centrów R&D na świecie, od 2011 również w Warszawie

100

krajów, w których dostępne są leki AstraZeneca

* dane z 11.04.2022r.


 

AstraZeneca jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie, która dostarcza nowoczesne leki na choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny. W Polsce jesteśmy obecni od ponad 30 lat. W 1991 r. powołano polskie przedstawicielstwo firmy Astra, które w 1998 r. zmieniło nazwę na Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Po konsolidacji firmy z Zeneca Polska Sp. z o.o. powstała działająca do dzisiaj spółka AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o.

Od początku swojego istnienia nieustannie kładziemy nacisk na rozwój. Kluczowe znaczenie ma działalność badawczo-rozwojowa, ponieważ badania kliniczne są istotnym filarem innowacyjności AstraZeneca. W 2011 r. w Warszawie powstało globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jako pierwsze w tej części Europy i jedno z sześciu z tego typu centrów R&D na świecie. Od 2020 warszawska placówka posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Postęp naukowy i technologiczny firmy nie byłby możliwy bez współpracy ze stroną publiczną, środowiskami akademickimi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami pacjentów i innymi partnerami. W trosce o zdrowie pacjentów realizujemy liczne programy edukacyjne na temat profilaktyki, dostępnych metod terapii i poprawy jakości życia podczas leczenia.

Historia

AstraZeneca na świecie

AstraZeneca powstała 6 kwietnia 1999 roku w wyniku fuzji szwedzkiej firmy Astra AB z brytyjską firmą Zeneca Ltd.

Astra i Zeneca przed połączeniem

Astra AB powstała w 1913 roku jako mała firma farmaceutyczna w Södertälje, miasteczku położonym na południe od Sztokholmu. Jej ciągły rozwój, możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu wybitnych naukowców w prace badawcze, doprowadził firmę do wielu przełomowych odkryć w zakresie ochrony zdrowia. Początkowo prace koncentrowały się w 4 dziedzinach terapeutycznych: gastroenetrologii, kardiologii, chorób układu oddechowego oraz anestezjologii.

Przedstawicielstwo firmy Astra w Polsce powstało w 1991 roku, a w 1998 roku przekształciło się w Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o. o.

Zeneca Ltd. powstała w 1993 roku z wyodrębnionych z Imperial Chemical Industries (ICI) trzech działów: Farmaceutycznego, Środków Ochrony Roślin i Materiałów Specjalistycznych, z siedzibą w Londynie. Prace badawczo-naukowe prowadzone w części farmaceutycznej, koncentrowały się na poszukiwaniu nowych opcji terapeutycznych w leczeniu chorób nowotworowych, schorzeń układu krążenia, centralnego układu nerwowego i oddechowego oraz w dziedzinie anestezjologii. Zaowocowały one wprowadzeniem do leczenia wielu wartościowych leków.

W Polsce firmę Zeneca od 1993 roku reprezentowała Zeneca Polska Sp. z o.o.

1 kwietnia 2000 roku nastąpiła konsolidacja firm Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o. o. oraz Zeneca Polska Sp. z o. o. tworząc AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

AstraZeneca dzisiaj

AstraZeneca jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie, która dostarcza leki w  następujących obszarach terapeutycznych: onkologii; chorobach metabolicznych, układu sercowo-naczyniowego i nerek; chorobach układu oddechowego oraz autoimmunologicznych; chorobach zakaźnych; gastroenterologii, jak również w obszarze neuronauki.

Spółka jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Sztokholmie i Londynie, gdzie znajduje się jej główna siedziba.

AstraZeneca zatrudnia niemal 82 tysiące pracowników na całym świecie, z czego 2700 w Polsce. Firma nie tylko dostarcza pacjentom nowoczesne leki, prowadzi również szeroką działalność badawczą na 3 kontynentach w sześciu ośrodkach R&D. Leki AstraZeneca są dostępne na terenie ponad 100 krajów.

Pipeline

Najnowsze dane kwartalne z badań

W obszarze badań klinicznych posiadamy solidny portfel molekuł w różnych fazach rozwoju klinicznego

- 177 projektów badawczych

- 15 molekuł w późnych fazach badań klinicznych

- 2 zatwierdzenia nowych jednostek molekularnych

*dane z 11.04.2022

AstraZeneca w Polsce

Polska stanowi bardzo ważny punkt na globalnej mapie AstraZeneca, stanowiąc doskonałe miejsce do rozwijania biznesu i realizacji innowacyjnych projektów. Jakość kadr naukowych na najwyższym światowym poziomie, doskonały klimat inwestycyjny, polityka rządu wspierająca działalność badawczo – rozwojową sprawił, że AstraZeneca podjęła decyzję o ulokowaniu w Polsce działów i procesów  firmy o najwyższej wartości dodanej.

Kierunek inwestycyjny AstraZeneca został potwierdzony przez prezesa Leifa Johanssona, który w styczniu 2020 złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego deklarację dalszych znacznych inwestycji AZ w Polsce.

AstraZeneca stale umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Potwierdzeniem działalności na rzecz rozwoju innowacyjności jest przyznanie w sierpniu 2020 roku przez Ministra Rozwoju, jako pierwszej globalnej firmie biofarmaceutycznej w Polsce, statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego i utrzymanie go w roku 2021. Stanowi to przypieczętowanie dotychczasowego wkładu firmy w sektor R&D i wyraz poparcia strony publicznej dla dalszych planów inwestycyjnych spółki w Polsce. 

Założenia biznesowe AstraZeneca realizowane są zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju „sustainability”, koncentrując się na etycznej działalności biznesowej wraz z dbałością o pacjentów, oraz aktywności na rzecz ochrony środowiska w ramach programu Ambition Zero Carbon. Wpisując się w globalne trendy społecznej odpowiedzialności biznesu, AstraZeneca w październiku 2020 roku dołączyła do grona sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce”.

 

Aby stać się najlepszym, zespół potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów i ogromnego zaangażowania. Polska ma przed sobą doskonałe długoterminowe perspektywy. Musimy jednak nie tylko być ambitni w zadawaniu sobie pytania, co chcemy osiągnąć za 10 czy 20 lat, ale także wyznaczać krótkoterminowe, mniejsze cele. Dzięki temu możemy osiągnąć widoczne i motywujące rezultaty.

Wiktor Janicki Prezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland

Chcemy jeszcze bardziej związać się z polskim ekosystemem innowacji i uczestniczyć, wraz z innymi partnerami i stroną publiczną w tworzeniu wartości dodanej dla Polski i polskiej gospodarki w tym obszarze. Jesteśmy przekonani, że takie wyróżnienia jak otrzymany status Centrum Badawczo-Rozwojowego wesprze nasze działania i pozwoli osiągnąć znakomite rezultaty przede wszystkim z perspektywy pacjentów.

Alina Pszczółkowska Wiceprezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland

Nauka w centrum

Przesuwamy granice nauki, by dostarczać leki zmieniające życie

Wszystkim działaniom AstraZeneca przyświeca jedna misja. Nadaje ona szczególny sens naszej codziennej pracy. Przypomina nam, po co istniejemy jako firma. Pomaga wypracowywać korzyści dla pacjentów i wartość dla akcjonariuszy. Nadaje kontekst działaniom naszych pracowników oraz wyznacza rolę, którą pełnią zespoły, partnerzy i inni współpracownicy AstraZeneca.

Nasze wartości kształtują sposób, w jaki razem pracujemy oraz determinują zachowania, sprzyjające osiąganiu sukcesu. Na co dzień są drogowskazem w procesie podejmowania decyzji, definiują nasz światopogląd i wzmacniają kulturę AstraZeneca.

Podążamy za nauką

Kierujemy się zawsze dobrem pacjenta

Postępujemy tak, by być najlepsi

Podejmujemy właściwe decyzje i działania

Mamy inicjatywę

Strategia biznesowa

Dzięki skupieniu się na innowacjach terapeutycznych, opartych na specjalistycznej wiedzy naukowej, w naszej działalności biznesowej podążamy ścieżką wzrostu. Nowy etap naszej podróży koncentruje się na zwiększaniu innowacyjności i dostarczaniu leków zmieniających życie, stanowiąc wartość dla pacjentów i społeczeństwa. W naszej strategii skupiamy się na innowacyjnej nauce. Jesteśmy liderem w trzech głównych obszarach terapeutycznych: onkologii, chorób metabolicznych, układu sercowo-naczyniowego i nerek oraz schorzeń układu oddechowego. Reagujemy na zmiany zachodzące na świecie. Rosnące obciążenie chorobami ukierunkowuje nasze działania na wzrost poprzez innowacje z wykorzystaniem technologii, cyfryzacji, danych oraz rozwijaniu nowatorskiej nauki. W dobie pandemii COVID-19 podjęliśmy zdecydowane działania mające na celu wypracowanie skutecznej i bezpiecznej szczepionki, realizując swoją misję pomocy pacjentom na całym świecie.Kierownictwo firmy

ZARZĄD