Zgłoś niepożądane działanie leku

Szczepionka przeciw COVID-19 AstraZeneca:
Telefonicznie: tel. +48 (22) 104 60 80 (w godzinach pracy biura 9-17)

Pozostałe leki: telefonicznie: 602 50 98 98 (24 godziny na dobę) lub faxem: 22 485 30 54

PatientSafety.Poland@astrazeneca.com

W trosce o zdrowie pacjentów oraz zgodnie z obowiązującym prawem, firma AstraZeneca zbiera informacje na temat bezpieczeństwa swoich produktów leczniczych.

 

Jak zgłaszać działania niepożądane do firmy AstraZeneca?

Za pomocą elektronicznego formularza  (wszystkie produkty)

Szczepionka przeciw COVID-19 AstraZeneca:

Telefonicznie: tel. +48 (22) 104 60 80 (w godzinach pracy biura 9-17)

Pozostałe leki:

Telefonicznie: 602 50 98 98 (również po godzinach pracy biura)

E-mailem: PatientSafety.Poland@astrazeneca.com lub faxem: 22 485 30 54 (wszystkie produkty)

UWAGA: Podane numery telefonów, faksu oraz adres mailowy nie służą do udzielania porad i konsultacji medycznych. W przypadku pytań czy wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.

 

Poniżej zamieszczamy tradycyjny formularz, który pomoże zebrać niezbędne dane. 

W przypadku korzystania z formularza prosimy o przesłanie go na adres:
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.,
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

 

W celu jak najlepszej oceny działania niepożądanego uprzejmie prosimy o podanie możliwie największej ilości danych związanych z reakcją niepożądaną, w tym co najmniej: 

1) nazwę przyjmowanego leku 

2) opis reakcji, 

3) informacje na temat pacjenta (wiek, płeć, inicjały)

4) w przypadku fachowego pracownika ochrony zdrowia (imię i nazwisko, wykonywany zawód, miejsce pracy, telefon kontaktowy).


Co to jest działanie niepożądane?

Jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jakie informacje należy zgłaszać?

Każdą niekorzystną i niezamierzoną reakcję organizmu, która wystąpiła w czasie lub po zakończeniu leczenia produktem AstraZeneca, niezależnie od tego czy jest wpisana do ulotki dla pacjenta czy też nie. 

Firma AstraZeneca gromadzi także informacje o leku, takie jak: zastosowanie leku w ciąży, brak działania leku, błąd w dawkowaniu, stosowanie leku bez wskazań medycznych, czy zastosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami i informacjami.

Kto zgłasza działania niepożądane?

Obowiązek taki mają fachowi pracownicy ochrony zdrowia np. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka. 

Prawo do zgłaszania niepokojących objawów związanych z leczeniem mają pacjenci lub ich opiekunowie.

Komu zgłaszamy działanie niepożądane?

Fachowi pracownicy ochrony zdrowia mogą zgłaszać działania niepożądane do: 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl) i (lub) do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.

 

Pacjenci mogą zgłaszać działanie niepożądane: 

lekarzowi, farmaceucie, pielęgniarce i innym fachowym pracownikom i (lub) do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl) i (lub) do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.