AstraZeneca Przyjacielem Polskiej Kardiologii 2021

Podczas XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego [PTK], AstraZeneca po raz kolejny została uhonorowana tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”, jako wyraz uznania za owocną współpracę ze środowiskiem kardiologicznym. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznaje wyróżnienia organizacjom i firmom zaangażowanym w działania z zakresu kardiologii oraz wsparcie w realizacji strategicznych celów statutowych PTK.

 AstraZeneca otrzymała tytuł za zaangażowanie w inicjatywy, których celem jest edukacja środowiska medycznego oraz wspieranie aktywności odnoszących się do profilaktyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego, jak również promocję zdrowia w obszarze kardiologii, organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacje oraz Sekcje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. We współpracy z PTK przeprowadzane są cyklicznie webinary i warsztaty dotyczące nowoczesnych możliwości poprawy rokowania chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi, jak również liczne prezentacje i szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia. Przykładem takich aktywności był m.in. webinar Post ESC HFA. Wytyczne leczenia niewydolności serca 2021, który okazał się najczęściej oglądanym materiałem edukacyjnym na platformie edukacyjnej PTK. Wśród aktywności podejmowanych przez AstraZeneca nie zabrakło także działań, których celem była edukacja pacjentów i ich rodzin.

„Jesteśmy dumni z otrzymania tytułu „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”– podkreśla Maksymilian Świniarski, Dyrektor Działu Kardiologii i Diabetologii w AstraZeneca. „Cieszymy się, że kolejny rok z rzędu, nasze zaangażowanie i działania podejmowane w tym obszarze terapeutycznym zostały dostrzeżone i docenione. Te wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że nasze wysiłki i zaangażowanie znacząco wspierają środowisko medyczne oraz pacjentów” – dodaje.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie, szczególnie w Polsce stanowią główną przyczynę nadumieralności, czyli zgonów w grupie pacjentów poniżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Dlatego tak istotne jest, aby prowadzić aktywności edukacyjne, których celem jest podnoszenie wzrostu świadomości społeczeństwa w tym obszarze oraz promować działania profilaktyczne. Dodatkowo, pacjenci, którzy borykają się z chorobami sercowo-naczyniowymi to grupa szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem. Istotne jest, aby nie zwlekali z szukaniem pomocy. Ważne też jest zapewnienie tym pacjentom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości udzielania świadczeń medycznych.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej