AstraZeneca Przyjacielem Polskiej Kardiologii 2020

Podczas XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, AstraZeneca została uhonorowana tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2020”, jako wyraz uznania za owocną współpracę ze środowiskiem kardiologicznym.

 

Wyróżnienie od lat przyznawane jest przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jako wyraz wdzięczności i docenienie współpracy w obszarze kardiologii oraz wsparcie w realizacji strategicznych zadań statutowych PTK.

W ten sposób od lat nagradzamy naszych partnerów, którzy w wybitny sposób przyczyniają się do rozwoju kardiologii w Polsce. Cieszę się, że do tego grona dołączyła AstraZeneca, z którą współpracujemy od lat – powiedział prof. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

AstraZeneca otrzymała wyróżnienie za wspieranie inicjatyw, konferencji i warsztatów mających na celu edukację środowiska lekarskiego i medycznego, wspieranie aktywności z zakresu profilaktyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz promocji zdrowia w zakresie kardiologii, organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacje oraz Sekcje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. We współpracy z PTK przeprowadzony został także cykl warsztatów „Nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe - równowaga między skutecznością a bezpieczeństwem terapii”, jak również liczne prezentacje i szkolenia w placówkach służby zdrowia. Wśród aktywności AstraZeneca nie zabrakło także działań, których celem była edukacja pacjentów i ich rodzin.

Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie nam przyznany został tytuł „Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2020” – powiedział Maksymilian Świniarski, Dyrektor Działu Kardiologii i Diabetologii w AstraZeneca. Kardiologia to jeden z kluczowych obszarów działań naszej firmy, w którym od dawna podejmujemy liczne aktywności. To wyróżnienie traktujemy jako docenienie naszej pracy, jednak nie spoczniemy na laurach i potraktujemy ten tytuł jako dodatkową motywację. – podkreśla Świniarski.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W Polsce, w przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich, są także wiodącą przyczyną nadumieralności, czyli zgonów w grupie pacjentów poniżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Dlatego tak ważna jest edukacja i działania, które przyczyniają się nie tylko do wzrostu świadomości społeczeństwa, ale również dają realną szansę na terapie, które pomogą chorym.
Dodatkowo sytuacja pacjentów pogorszyła się z początkiem pandemii -- osoby, które borykają się z chorobami sercowo-naczyniowymi to grupa pacjentów szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem. Nie tylko ciężej przechodzą chorobę, ale również częściej umierają z powodu COVID-19. Pandemia spowodowała również utrudnienie w dostępnie do świadczeń opieki zdrowotnej -  należy edukować pacjentów tak, aby nie zwlekali z szukaniem pomocy i stwarzać odpowiednie warunki gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa udzielania świadczeń w dobie pandemii. 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej