Zapalenia i choroby autoimmunologiczne

Opracowanie nowych terapii w obszarze chorób zapalnych i immunologicznych

Trwają prace nad nowymi, najlepszymi w swojej klasie lub pierwszymi w swojej klasie lekami stosowanymi w szerokim spektrum chorób zapalnych i immunologicznych

Wykorzystując potencjał i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie immunologii, AstraZeneca bada podstawowe szlaki biologiczne i cząsteczkowe chorób zapalnych i immunologicznych oraz ich podstawowe mechanizmy rozwoju. Przyjęta strategia badań pozwala nam odkrywać i wybierać docelowe miejsca działania leku, które można wykorzystywać w leczeniu wielu różnych chorób zapalnych i autoimmunologicznych. Dzięki postępowi w tej dziedzinie chcemy wypracować istotną wartość dla całego środowiska naukowego, na nowo zdefiniować standardy postępowania i w efekcie opracować przełomowe leki, które zmienią życie pacjentów na całym świecie.

Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby w leczeniu pacjentów

  • Dna moczanowa

    Dna moczanowa to przewlekła choroba zapalna, spowodowana odkładaniem się w tkankach kryształów moczanu sodu.


  • Toczeń rumieniowaty układowy

    Toczeń wywołuje proces zapalny wielu tkanek i narządów, m.in. skóry, stawów, mózgu i naczyń krwionośnych.


  • Reumatoidalne zapalenie stawów

    Reumatoidalne zapalenie stawów to bolesna, układowa, przewlekła choroba autoimmunologiczna, która niszczy stawy i prowadzi do upośledzenia funkcji podstawowych narządów.