Choroby układu oddechowego

Naukowe podstawy dla poprawy wyników leczenia pacjentów

Nasza strategia

AstraZeneca już od ponad 40 lat przesuwa granice nauki w leczeniu chorób układu oddechowego. Naukowcy z AstraZeneca nieustannie rewolucjonizują schematy oraz efekty leczenia pacjentów z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Współuczestniczymy w rozwoju medycyny, opracowując celowane terapie wziewne, biologiczne oraz unikalne połączenia leków i urządzeń inhalacyjnych, aby zapewnić możliwość wyboru leczenia optymalnie dostosowanego do potrzeb pacjenta.

Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb w leczeniu pacjentów

Poprawa efektów leczenia pacjentów dzięki indywidualnemu doborowi leków, inhalatorów i narzędzi pomocniczych (np. edukacja)

  • Globalne obciążenie chorobami układu oddechowego

    Pogłębianie świadomości w zakresie niezaspokojonych potrzeb leczniczych u pacjentów z astmą, POChP i idiopatycznym zwłóknieniem płuc


  • Terapie wziewne i nowe schematy leczenia skojarzonego

    Optymalizacja portfolio leków wziewnych, aby rozszerzyć możliwości wyboru terapii i zoptymalizować efekty leczenia w różnych populacjach pacjentów


  • Celowane terapie lekami biologicznymi

    Wykorzystanie nowych odkryć naukowych z dziedziny biologii chorób układu oddechowego i fenotypów w opracowywaniu leków biologicznych o ukierunkowanym działaniu