Choroby neurologiczne

Postęp w opiece nad pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi i niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi

AstraZeneca stawia sobie za cel odkrywanie i opracowywanie leków, które poprawią los pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi

Dzięki bogatemu dorobkowi oraz ukierunkowaniu działań na badania nad wybranymi aspektami chorób neurodegeneracyjnych, psychicznych oraz anaglezji, AstraZeneca wytycza nowe ścieżki w neurobiologii. We współpracy z partnerami z innowacyjnego środowiska biofarmaceutycznego i akademickiego koncentrujemy się nad wciąż niezaspokojonymi potrzebami w leczeniu zaburzeń poznawczych, przewlekłego bólu i innych chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby w leczeniu pacjentów

Ponad 450 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu zaburzeń natury psychicznej, neurologicznej i behawioralnej, a ich liczba stale rośnie.

  • Zaparcie stolca wywołane opioidami (ZSWO)

    ZSWO to zaburzenie wywołane przyjmowaniem opioidowych środków przeciwbólowych dostępnych na receptę. Każdego roku opioidy przyjmuje miliony pacjentów na całym świecie.


  • Choroba Alzheimera

    Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która powoduje stopniową utratę pamięci i innych funkcji poznawczych.