Choroby kardiologiczne i metaboliczne

Naukowe podstawy terapii i opieki nad pacjentami z chorobami metabolicznymi i chorobami układu krążenia

Przypadek każdego pacjenta kardiologicznego rozpatrujemy jako całość, gdyż wiele chorób układu krążenia jest konsekwencją cukrzycy i przewlekłej choroby nerek. W każdym obszarze terapeutycznym uwzględniamy wiele różnych czynników ryzyka, co może przełożyć się na obniżenie zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 

Już od ponad 100 lat AstraZeneca jest siłą napędową innowacji w leczeniu chorób układu krążenia. Rzucamy wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu i kierujemy się wskazaniami nauki:

 • opracowujemy nowe leki stosowane w chorobach układu krążenia i cukrzycy, które mogą pomóc coraz większej populacji pacjentów
 • badamy wpływ różnych opcji terapeutycznych na obniżenie wskaźników zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów u pacjentów zaliczanych do grup wysokiego ryzyka, nie tylko z powodu ostrych zespołów wieńcowych
 • zmieniamy paradygmat leczenia cukrzycy typu 2 w kierunku wczesnej terapii skojarzonej i szybszego osiągnięcia celów leczenia
 • opracowujemy nowe sposoby leczenia anemii u osób z przewlekłą chorobą nerek.

AstraZeneca wytycza nowe granice nauki, dążąc do opracowania przełomowych leków zmieniających życie pacjentów i trwałej poprawy stanu zdrowia milionów ludzi na całym świecie.

Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby lecznicze

 • Choroby układu krążenia

  Choroby układu krążenia są przyczyną 30% zgonów na świecie, jednej trzeciej wszystkich zgonów w Stanach Zjednoczonych oraz ponad połowy zgonów w Europie.


 • Ostre zespoły wieńcowe

  Ostre zespoły wieńcowe, do których zalicza się zawał mięśnia sercowego i niestabilną dusznicę bolesną, są przyczyną niemal połowy wszystkich zgonów sercowo-naczyniowych na świecie.


 • Cukrzyca

  Cukrzyca staje się chorobą cywilizacyjną i stanowi ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej. Według najnowszych szacunków w roku 2035 na cukrzycę będzie chorować ponad 592 milionów ludzi.


 • Przewlekła choroba nerek

  Przewlekła choroba nerek to złożone, bardzo obciążające schorzenie, na które cierpi ponad 70 milionów osób na świecie.