Choroby infekcyjne oraz szczepionki

Leczenie chorób zakaźnych

AstraZeneca jest zaangażowana w opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań naukowych w leczeniu chorób zakaźnych i produkcji szczepionek

Chcemy chronić pacjentów przed zagrożeniami ze strony grypy i innych zakażeń bakteryjnych, w szczególności zakażeń odpornych na dostępne antybiotyki.

Oporność na antybiotyki staje się coraz większym problemem globalnym. Obecnie z tego powodu umiera globalnie 700 tys. osób rocznie, z czego łącznie 50 tys. w Europie i Stanach Zjednoczonych.  Innym problemem zdrowotnym jest też grypa – średnio odnotowuje się od 3 do 5 milionów jej ciężkich przypadków rocznie.

Istnieje pilna potrzeba opracowania skutecznych działań interwencyjnych w odpowiedzi na tego typu zagrożenia, a AstraZeneca w ramach szerokiej współpracy z innymi podmiotami podejmuje działania, by skutecznie sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Uważamy bowiem, że takie działania są strategiczne dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby w leczeniu pacjentów

Choroby zakaźne są drugą najczęstszą przyczyną zgonów, po chorobach układu krążenia, i powodują więcej zgonów rocznie niż choroby nowotworowe.

  • Oporność na antybiotyki

    Oporność na antybiotyki stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W miarę rozwoju oporności na znane nam antybiotyki, rośnie zagrożenie śmiertelnymi zakażeniami, których nie będzie można skutecznie leczyć.


  • Grypa sezonowa

    Grypa sezonowa jako istotna przyczyna chorobowości i umieralności w populacjach wysokiego ryzyka stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.


25 tysięcy

W samej Europie oporność na antybiotyki jest przyczyną 25 tysięcy zgonów, a dwie trzecie z nich wywołują bakterie Gram-ujemne.

1,5 miliarda

Oporność na antybiotyki generuje dodatkowe koszty opieki zdrowotnej i straty produkcyjności rzędu 1,5 miliarda euro w Europie (dane z 2007 r.)

1 miliard

Każdego roku notuje się około 1 miliarda przypadków grypy na całym świecie.

300-500 tysięcy

Każdego roku grypa jest przyczyną 300-500 tysięcy zgonów na całym świecie.