WARSAW SITE INTERNSHIP PROGRAMME

Program stażowy w AstraZeneca

Program stażowy w AstraZeneca [WSIP] skierowany jest do absolwentów i studentów ostatnich lat uczelni wyższych, którzy chcą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów, jak również do kandydatów, którzy chcieliby zmienić swoją ścieżkę kariery. Podczas trzech miesięcy stażu, uczestnicy mają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych w jednej z najbardziej innowacyjnych globalnych firm biotechnologicznych, w otoczeniu specjalistów i ekspertów, których praca koncentruje się na życiu i zdrowiu milionów pacjentów na całym świecie.

Program łączy szkolenia specjalistyczne z przygotowaniem funkcyjnym do danego stanowiska. Struktura WSIP odejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, w tym warsztaty, szkolenia oraz pracę w projektach.  W ramach stażu przewidziane są dodatkowe aktywności, których celem jest wyposażenie stażysty w dodatkowe kompetencje cenione na rynku pracy, w tym: szkolenia eksperckie oraz w obszarze kompetencji miękkich, e-learningi i IT. Realizowanie zadań w ramach programu stażowego odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanych mentorów w duchu wartości AstraZeneca

Pierwszy program stażowy ruszył w lipcu 2019 roku. Mimo pandemii jest kontynuowany w kolejnych latach i cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych pracą w AstraZeneca. Do tej pory udział w programie udział wzięło 133 osób.

2019 rok

14 działów – 36 stażystów

2020 rok

14 działów – 40 stażystów

2021 rok

21 działów – 57 stażystów, w tym 80% stażystów kontynuuje pracę w AstraZeneca do końca roku.


Informacje dotyczące procesu rekrutacji i terminów będą udostępnione na stronieCo warto wiedzieć aplikując do programu stażowego - perspektywa i wskazówki uczestników:

I. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? (Zarówno poprzez narzędzie HireVue jak i podczas spotkania osobistego)

Poznaj swojego pracodawcę.

Przypomnij sobie wszystkie swoje ważne doświadczenia.

Bądź przygotowany do dyskusji.

Zadaj sobie pytanie: dlaczego chcesz pracować w AstraZeneca?

Nie bój się opowiadać o sobie.

II. Jaki jest „must have” kandydatów aplikujących na staż w AstraZeneca?

Znajomość swoich mocnych stron i ograniczeń.

Wiedza na temat wartości i działań AstraZeneca.

Bycie otwartym na współpracowników i ich doświadczenia.

Bycie gotowym na przedstawienie swojego zdania na forum.

Odwaga do zadawania pytań.

III. Dlaczego warto aplikować na staż?

Osoby, które nie próbują, nie odnoszą sukcesów.

Staż daje bezcenne doświadczenie, które można wykorzystać także poza AstraZeneca.

Warto poddać swoje umiejętności próbie w praktyce.

W AstraZeneca czeka na Ciebie wiele niesamowitych wyzwań - warto się z nimi zmierzyć i dać sobie szansę.

IV. Jakie umiejętności rozwinąłeś/rozwinęłaś najbardziej w trakcie stażu w AstraZeneca?

Zdolności komunikacyjne.

Zarządzanie zadaniami.

Umiejętności współpracy.

Pewność siebie.

Zadawanie pytań w razie niepewności.

Szacunek do pracy wykonywanej przez społeczność AstraZeneca.

Podejście do rozwiązywania problemów oparte na otwartości - kultura speak up.

V. Czy oprócz obowiązków stażysty, jest możliwość udzielania się w innych obszarach?

Uczestnicy programu rozwijają pożądane umiejętności zawodowe poprzez dział w licznych szkoleniach z zakresu R&D, kompetencji miękkich oraz narzędzi IT.

Istnieje możliwość brania udziału w dodatkowych projektach w ramach programu stażowego.

Stażyści uczestniczą w sesjach warsztatowych pokazujących specyfikę pracy w różnych działach firmy.

Warto również rozmawiać z osobami, które pracują w innych zespołach AstraZeneca, a są dla nas interesujące.

VI. Czy osoby spoza środowiska medycznego/biotechnologicznego również mogą aplikować na staż?

Zdecydowanie tak! Najważniejsze dla AstraZeneca jest zatrudnianie osób chętnych do uczenia się, podejmowania nowych wyzwań i nieustannego rozwoju. Wielu stażystów ukończyło kierunki niezwiązane z farmacją, a staż jest dla nich świetnym doświadczeniem. Swoje zawodowe kompetencje można rozwijać w takich działach jak: Finanse, IT, HR, Zakupy.

Jeśli chcesz aplikować na stanowisko związaną z badaniami klinicznymi, również możesz to zrobić. AstraZeneca zapewnia niezbędne szkolenie. Wyksztalcenie o profilu life-science nie jest konieczne!


Każdy staż jest oceniany przez jego uczestników. Obecna edycja otrzymała bardzo wysokie noty:

  • 100% stażystów zaleciłoby AstraZeneca jako wspaniałe miejsce do pracy
  • 95% zgadza się, że polecaliby WSIP swoim znajomym
  • 98% odpowiedział, że staż spełnił ich oczekiwania
  • 98% pozytywna informacja zwrotna dotycząca ogólnego programu stażu
IV edycja WSIP rusza w lipcu 2022.