Polityka prywatności

Polityka prywatności określa, jakie Pani / Pana dane osobowe są zbierane i jakie są cele oraz zakres ich przetwarzania.

Możemy zmienić Politykę Prywatności w każdej chwili. Prosimy użytkowników, aby sprawdzali Politykę Prywatności od czasu do czasu, aby upewnić się, że są świadomi najnowszej wersji. Będziemy informować o wszelkich zmianach, w sytuacjach gdy jesteśmy do tego prawne zobowiązani.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych użytkowników jest AstraZeneca UK Limited (dalej także jako „my”). Jesteśmy prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03674842, numer VAT GB582323642.

2. Jakie dane osobowe zbieramy i jakie są cele przetwarzania?

Jeśli chcą się Pani / Pan się zarejestrować, aby korzystać z tej strony, lub wypełnić formularz on-line (na przykład w celu otrzymania powiadomienia lub poprosić o przesłanie dodatkowych informacji), możemy zbierać dotyczące Państwa dane osobowe, takie jak:

1)      Imię i nazwisko

2)      Adres e-mail

3)      Kraj zamieszkania

4)      Zawód (na przykład, jeśli jest Pani / Pan pracownikiem służby zdrowia poszukującym informacji o naszych produktach)

Informacje te są wykorzystywane przez nas do administrowania strony internetowej, zarejestrowania  usług do których się Państwo logują, do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub udzielenie informacji, o które Państwo prosicie.

Od czasu do czasu możemy uzyskać Państwa wrażliwe dane osobowe, na przykład, jeśli dobrowolnie udzielą Państwo informacji o swoim stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, w ramach wniosku o udzielenie informacji. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli pozwala na to właściwe prawo, dostarczając nam swoje wrażliwe dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie tych danych dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Ciasteczka (Cookies)

Możemy również zbierać informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej poprzez wykorzystanie ciasteczek (i innych podobnych technologii), w ramach poprawy zawartości i funkcjonalności strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można skorzystać z informacji o Cookies, która jest dostępna za pośrednictwem linku w stopce tej strony.

4. Zbiorcze informacje

Używamy informacji zbiorczych, które nie identyfikują osoby, w celu monitorowania wzorców ruchu użytkowników na stronie internetowej oraz poszczególnych stronach, a także wykorzystywaniu serwisu, w celu udoskonalania projektu i układ treści.

5. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach grupy firm AstraZeneca. Czasami zatrudniamy inne spółki i osoby do pełnienia funkcji w naszym imieniu, na przykład poprzez zapewnienie wsparcia technicznego dla systemów, gdzie dane osobowe są przechowywane. Mogą one mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich funkcji, ale nie będą wykorzystywać dane osobowe w żadnym innym celu.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji złożonych przez państwa lub rządowe organy, lub jako część dochodzenia w sprawie bezprawnego działania.

6. Międzynarodowy transfer danych

Dane osobowe mogą być przekazywane poza krajem swojego pochodzenia, w tym do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają ten sam poziom ochrony danych, jak kraj użytkownika. Niezależnie od tego, w jakim kraju odbywa się przetwarzanie danych osobowych, będą one chronione zgodnie z naszą polityką prywatności i bezpieczeństwa, w zakresie opisanym poniżej.

7. Jak chronimy Państwa dane?

Stosujemy odpowiednie zasady prywatności i bezpieczeństwa, które mają zapewnić, na tyle na ile to możliwe, bezpieczeństwa i integralności wszystkich przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób AstraZeneca spełnia obowiązki dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności globalnych danych, która jest dostępna w sekcji Policy na stronie www.astrazeneca.com

8. Dostęp i poprawianie danych

Jeśli przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe, ma Pani / Pan prawo na podstawie prawa o ochronie danych osobowych do żądania dostępu do danych osobowych i poprawiania ewentualnych błędów.

Jeśli chce Pani / Pan uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć dane osobowe, które posiadamy, prosimy o kontakt na adres infomaster@astrazeneca.com podając adres URL tej strony.

Jeśli ma Pani / Pan jakieś pytania ogólne odnoszące się do ochrony danych w AstraZeneca prosimy o kontakt privacy@astrazeneca.com, wskazując stronę internetową, której dotyczy pytanie oraz kraj użytkownika.

9. Rezygnacja z otrzymywania informacji

Jeśli rezygnuje Pani / Pan z otrzymywania informacji na temat naszych produktów lub usług, lub pochodzących od innych spółek AstraZeneca i chce Pani / Pan zrezygnować z otrzymywania takich informacji, to można to zrobić poprzez wysłanie e-maila na infomaster@astrazeneca.com. Należy wskazać w wiadomości: imię i nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli występuje), dane rejestracyjne (jeżeli występują) oraz nazwę strony internetowej.

10. Inne informacje

Należy pamiętać, że jeśli nasza spółka (lub jakakolwiek jego część) zostanie sprzedana lub przeniesiona, informacje, które posiadamy mogą stanowić część aktywów przekazanych, choć nadal będą one używane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

11. Wiążące Reguły Korporacyjne

Zadbaliśmy o zgodność niektórych z naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do danych osobowych, tworząc zestaw „wiążących reguł korporacyjnych (BCR)”. W BCR określono zobowiązania prywatności danych AstraZeneca w odniesieniu do danych osobowych, które są przekazywane międzynarodowo z naszych oddziałów zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz krajów o podobnych ograniczeniach w zakresie wykorzystania danych osobowych.

Nasze BCR zostały zatwierdzone przez szereg krajowych organów regulacyjnych prywatności i w krajach, gdzie mają one zastosowanie, wymagają od nas:

1)      wykorzystywania danych osobowych tylko dla określonych celów;

2)      podjęcia kroków w celu zapewnienia, że ​​przetwarzane dane osobowe są dokładne i aktualne;

3)      podjęcie właściwych środków w celu uniknięcia ryzyka bezprawnego wykorzystania i przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danych osobowych.

Może Pani / Pan dowiedzieć się więcej na temat tych zobowiązań tutaj. BCR oraz wszelkie prawa z nich wynikające nie mają zastosowania do danych osobowych pochodzących z U.S.A.