Świadczenia przekazane przez AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia za rok 2015.

e-mail kontaktowy: kodeks@astrazeneca.com

 

Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową