Odpowiedzialność

Troska o zdrowie pacjentów, to nie tylko produkcja innowacyjnych leków. To również stałe i konsekwentne wspieranie lokalnych społeczności, organizacji pacjenckich i innych podmiotów działających w zakresie ochrony zdrowia.


Inicjatywy edukacyjne

Zdajemy sobie sprawę, że troska o zdrowie pacjentów, to coś więcej niż odkrywanie i dostarczanie nowoczesnych terapii. To także konsekwentne wspieranie lokalnych społeczności oraz inicjatywy mające na celu poprawę standardów opieki i leczenia chorych.

W sposób naturalny ważnym elementem naszych działań stała się edukacja zdrowotna. Poprzez liczne programy edukacyjne kształtujemy świadomość zdrowotną Polaków. Uczymy, jak zapobiegać chorobom, podkreślamy znaczenie profilaktyki oraz partnerskiej współpracy pacjenta z lekarzem. Przyczyniamy się również do podwyższania standardów leczenia, organizując konferencje i warsztaty naukowe dla lekarzy i pielęgniarek.
Etyka

AstraZeneca Pharma Poland od wielu lat jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w ramach którego opracowany został Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów.

AstraZeneca stosuje politykę zerowej tolerancji wobec przekupstwa i korupcji. W 2010 roku firma dokonała weryfikacji standardów i polityki sprzedażowej oraz marketingowej. Na początku 2011 roku została wprowadzona nowa polityka, której celem jest stworzenie globalnych standardów współpracy z partnerami zewnętrznymi. Nowe rozwiązania stały się integralną częścią analizy due diligence dotyczącej przeciwdziałania przekupstwu w przypadku każdego partnera, z którym firma wchodzi w kontakty biznesowe.


Darowizny


Dla zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych AstraZeneca może przekazywać wsparcie darowizną pieniężną lub rzeczową na cel realizujący bezpośrednie lub pośrednie korzyści zdrowotne dla pacjentów oraz w przypadku klęsk żywiołowych.

Wsparcie może być przekazywane wyłącznie na rzecz organizacji non-profit (nie osobom fizycznym), którymi są:

  • Organizacje pozarządowe działające na rzecz zdrowia, spraw społecznych i dobra publicznego, w imię wartości lub dla społecznie pożytecznych celów, takie jak fundacje i stowarzyszenia,
  • Organizacje pożytku publicznego,
  • Organizacje reprezentujące pacjentów,
  • Podmioty lecznicze wykonujące zadania publiczne. 


Formularze dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o darowiznę są dostępne poniżej.

Wniosek należy wysłać na adres: donations.poland@astrazeneca.com lub na adres firmy (ulica Postępu 14, 02-676 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Darowizny”. W obu przypadkach prosimy o dołączenie kopii statutu i aktualnego KRS.

Bardzo prosimy, aby we wnioskach kierowanych do firmy nie podawać żadnych danych osobowych pacjentów lub podopiecznych. W przeciwnym wypadku powyższe dane zostaną trwale usunięte, co może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Pragnąc zapewnić przejrzystość procesu przyznawania darowizn, AstraZeneca upublicznia następujące informacje dotyczące Obdarowanego:

  • Nazwę organizacji/jednostki
  • Cel udzielonego wsparcia
  • Wysokość przekazanego wsparcia finansowego (darowizna finansowa)
  • Wartość przekazanego wsparcia niefinansowego (darowizna rzeczowa)

WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE PRZEKAZANE PRZEZ ASTRAZENECA NA RZECZ ORGANIZACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE ZDROWIA W POLSCE.

2021

I kwartał 

Fundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11, Warszawa
Projekt OnkoTaxi2 - jest kontynuacją projektu OnkoTaxi dedykowanego pacjentom onkologicznym w dobie pandemii COVID-19
Wartość: 50 000 PLN - luty 2021

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, Warszawa
kawa ziarnista
Wartość szacunkowa: 46 000 PLN - luty 2021

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112, Warszawa
cykl filmów mających na celu popularyzację diagnostyki molekularnej chorych na raka płuca
Wartość: 8 000 PLN - luty 2021

Fundacja Sue Ryder
ul. Bagatela 15, Warszawa
kawa ziarnista
Wartość szacunkowa: 46 000  PLN - luty 2021

II kwartał

Fundacja im. Błażeja Rawickiego
Chybice 46, Pawłów
wsparcie finansowe opracowania przewodnika na temat dziedzicznych czynników ryzyka i diagnostyki dla chorych na raka trzustki i ich rodzin
Wartość: 15 000 PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie Eurydyki
Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok
środki na zakup pomp infuzyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami do ich instalacji i obsługi dla pacjentek z nowotworami ginekologicznymi
Wartość: 11 297 PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
Jana Pawła II 59, Sanok
dofinansowanie druku Przewodnika „Jestem teraz” przeznaczonego dla kobiet zmagających się z rakiem strefy intymnej oraz rodzin. Poradnik porusza również temat mutacji genów BRCA o potrzebie i wartości badań.
Wartość: 5 000 PLN - kwiecień 2021

2020

I kwartał 

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2020 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

II kwartał

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
przekazanie środków pieniężnych na wsparcie dotyczące pandemii COVID-19
Wartość: 200 000 PLN – maj 2020

III kwartał

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2020 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

IV kwartał

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2020 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
OGRODOWA 12 BIAŁYSTOK 15-027
zakup odzieży roboczej wielokrotnego użytku dla pracowników oddziału ginekologii BCO
Wartość: 9 288 PLN - październik 2020

FUNDACJA ALIVIA AKA: FUNDACJA ALIVIA
WĄWOZOWA 11 WARSZAWA 02-796
realizacja projektu ONKOTAXI polegającego na organizacji w czasie epidemii COVID
bezpłatnego i bezpiecznego transportu osób chorych onkologicznie do i ze szpitali i placówek, w których udzielane są świadczenia medyczne
Wartość: 40 000 PLN - październik 2020

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ASTMY I POCHP
K. PROMYKA 5 LOK. 162 WARSZAWA 01-604
zakup picflowmetrów
Wartość: 30 000 PLN - październik 2020

STOWARZYSZENIE SERCE
SZWAJCARSKA 3 POZNAŃ 61-285
zakup sprzętu medycznego na oddział kardiologii
Wartość: 10 000 PLN - październik 2020

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
DŁUGA 1/2 POZNAŃ 61-848
zakup kamery wraz ze sprzętem do telekonferencji dla oddziału ginekologii Kliniki Onkologii Kliniki Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wartość: 4 999 PLN

2019

I Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2019 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Fundacja Zdrowe Płuca
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu.
Wartość: 10 000 PLN – styczeń 2019

Fundacja Alivia,
ul. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa
dofinansowanie projektu Prostowraka.pl
Wartość 20 000 PLN – styczeń 2019

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr. 6 Sióstr Niepokalanek
ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa
darowizna rzeczowa – przekazanie szafek, kontenerków pracowniczych.
Wartość szacunkowa: 26 262 PLN – styczeń 2019

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa
darowizna rzeczowa – przekazanie szafek szufladowych, foteli obrotowych, kontenerków pracowniczych,
Wartość szacunkowa: 10 3819 PLN – styczeń 2019

 

II Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2019 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2019 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2019 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok
dofinansowanie wydruku poradnika dla pacjentów Teraz Jestem
Wartość 3 500 PLN – listopad 2019

Fundacja Lemura
ul. Racławicka 105/9, 53-146 Wrocław
dofinansowanie uszycia poduszek rehabilitacyjnych
Wartość: 3 500 PLN – listopad 2019

Fundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
Dofinansowanie projektu kolejkoskop.pl
Wartość: 10 000 PLN – listopad 2019

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca – Oddział Szczecin
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
dofinansowanie wydruku broszury edukacyjnej dla pacjentów
Wartość:  15 000 PLN – listopad 2019

Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny PARS
ul. Roentgena 5, 02-871 Warszawa
dofinansowanie działań edukacyjnych projektu Hamuj raka, daj szansę płucom
Wartość: 40 000 PLN – grudzień 2019

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2018

I Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2018 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Krajowa Fundacja Medyczna
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 28 300 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

Centrum Onkologii - Instytut, im. M Skłodowskiej Curii,  Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, 02-781 Warszawa, Roentgena 5, NIP: 525-000-80-57
Wartość szacunkowa: 15 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe projektu "EUROPEJSKI KOD PRZECIWKO RAKA"

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą 
NIP: 525-15-80-629
Wartość: 20 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i rodzin z cukrzyca  planowanego w dniach 05-19.08.2018, jeden uczestnik 1900 pln

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "SANITAS"
ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok, NIP: 687-195-02-16
Wartość szacunkowa: 13 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie rzeczowe i finansowe przewodnika edukacyjnego dla pacjentów z rakiem owiarczym

 

II Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2018 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2018 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2018 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Wartość: 51 597 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala - 5 ampułek Benralizumabu po 30 mg

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2017

I Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2017 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

II Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ,
ul. Promyka 13, 01-604 Warszawa, NIP: 951-211-09-08
Wartość szacunkowa: 34 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe w organizacji warsztatów BRCA

 

III Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

POLSKA GRUPA RAKA PŁUCA, 
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP: 527-242-65-72
Wartość szacunkowa: 10 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP: 525-000-88-38
Wartość szacunkowa: 10 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe w organizacji warsztatów pulmonologicznych

ALIVIA - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych 
ul. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa, NIP: 527-263-07-52
Wartość szacunkowa: 4 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9b, NIP: 525-262-44-93
Wartość szacunkowa: 35 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Krajowa Fundacja Medyczna 
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 33 453 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

 

IV Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Krajowa Fundacja Medyczna 
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 56 586,60 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x2

Krajowa Fundacja Medyczna
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 28 297,50 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

Centrum Onkologii - Instytut, im. M Skłodowskiej Curii 
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, NIP: 525-000-80-57
Wartość szacunkowa: 25 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe projektu "EUROPEJSKI KOD PRZECIWKO RAKA"

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2016

I Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2016 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
NIP: 522-000-25-29
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
NIP: 778-134-35-88
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA 

FUNDACJA POMOCY ODDZIAŁOWI PEDIATRYCZNO-ALERGOLOGICZNEMU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. WOJCIECHA "MALUCH"
NIP: 584-192-01-67
Wartość szacunkowa: 500 PLN
Forma darowizny: Poprawa jakości leczenia pacjentów ww. szpitala

 

II Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
NIP: 522-000-25-29
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
NIP: 778-134-35-88
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA 

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2015

I Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich..

 

II Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2015r.

Lista organizacji pacjenckich, które otrzymały Wsparcie ze strony AZ w IV kwartale 2015r. (publikacja na stronie www.astrazeneca.com, zgodnie z zaleceniami INFARMA 2012r.)

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 54 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna pieniężna

Wartość: 8 000 PLN

Cel: dofinansowanie wydawnictwa biuletynu edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów

 

Polskie Amazonki Ruch Społeczny 

ul. Roentgena 5 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna pieniężna

Wartość: 15 000 PLN

Cel: dofinansowanie projektu edukacji i badań profilaktycznych ”Apetyt na Życie”

 

Federacja Pacjentów Polskich

ul. Gagarina 7 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna rzeczowa

Wartość szacunkowa: 42 600 PLN

Cel: przekazanie używanych mebli biurowych i innych sprzętów biurowych (łącznie 213 sztuk)

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 54 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna rzeczowa

Wartość szacunkowa: 17 000 PLN

Cel: przekazanie używanych mebli biurowych i innych sprzętów biurowych (łącznie 85 sztuk) 

2014

I Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

II Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

III Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

IV Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2013

I Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, ul. Nowogrodzka 62a lok. 315, 02-002 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 15 000 pln 

Cel : rewitalizacja narzędzi edukacyjnych programu „Droga Do Siebie”, w tym w szczególności serwisu edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów, rodzin pacjentów
i wszystkich osób dotkniętych schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową

 

II Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2013 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

1. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych oddział w Krakowie, 

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 10 000 pln 

Cel : edukacja chorych na astmę, inne choroby alergiczne i POChP

 

2. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Bydgoszczy, 

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 4 500 PLN

Cel : zakup sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych (10 sztuk specjalistycznych mat rehabilitacyjnych)

 

3. Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 20 000 pln

Cel : organizacja szkoleń edukacyjnych dla chorych na astmę i POCHP

 

4. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator, ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 5 000 pln 

Cel : prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz chorych z rakiem prostaty -wydanie biuletynu dla pacjentów w 2013 roku

 

IV Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

1. STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA, ODDZIAŁ W SZCZECINIE 

ul. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 11 500 pln 

Cel: opracowanie i wydawnictwo poradnika edukacyjnego dla chorych na raka płuc 

z zakresu badań diagnostycznych

 

2. MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 10 000 PLN

Cel : wsparcie programu leczenia chorób płuc- głównie POCHP i gruźlicy 

 

2012

I Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2012 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich. 

 

II Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk

Forma darowizny: produkt Emla Plaster, 144 opakowania 

Cel: działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

 

III Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Stowarzyszenie „Ku Pokrzepieniu Serc” przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły w Łodzi, ul. Popioły 40, 93-438 Łódź

Forma darowizny: rzeczowa- aparaty do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu oraz pasków odczynnikowych (109 sztuk), wartość brutto: 20380,82 pln

Cel: poprawa zdrowia pacjentów kardiologicznych poprzez regularne monitorowanie parametrów biochemicznych krwi

 

IV Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników z siedzibą w Rabka – Zdrój 

Forma darowizny: rzeczowa - Pulmicort Neb 0,5 mg/ml, 20 x 2 ml, 150 opakowań 

Wartość brutto: 14 227,50 pln 

Cel: leczenie pacjentów ww. szpitala