Odpowiedzialność

Troska o zdrowie pacjentów, to nie tylko produkcja innowacyjnych leków. To również stałe i konsekwentne wspieranie lokalnych społeczności, organizacji pacjenckich i innych podmiotów działających w zakresie ochrony zdrowia.


DECYZJA ASTRAZENECA PHARMA POLAND W SPRAWIE WNIOSKÓW O DAROWIZNY

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, iż do odwołania, nie później niż do końca  2020 roku, wnioski zawierające prośby o przyznanie darowizn nie będą rozpatrywane. Ogromna skala potrzeb wynikająca m.in. z pandemii COVID-19 zgłaszana ze strony placówek opieki zdrowotnej oraz ze strony innych podmiotów sprawiła, że spółka AstraZeneca podjęła decyzję o zwiększeniu funduszu darowizn o ponad 100%.  Środki finansowe przeznaczone przez AstraZeneca na ten cel, zostały już jednak w całości rozdysponowane.  


 

Inicjatywy edukacyjne

Zdajemy sobie sprawę, że troska o zdrowie pacjentów, to coś więcej niż odkrywanie i dostarczanie nowoczesnych terapii. To także konsekwentne wspieranie lokalnych społeczności oraz inicjatywy mające na celu poprawę standardów opieki i leczenia chorych.

W sposób naturalny ważnym elementem naszych działań stała się edukacja zdrowotna. Poprzez liczne programy edukacyjne kształtujemy świadomość zdrowotną Polaków. Uczymy, jak zapobiegać chorobom, podkreślamy znaczenie profilaktyki oraz partnerskiej współpracy pacjenta z lekarzem. Przyczyniamy się również do podwyższania standardów leczenia, organizując konferencje i warsztaty naukowe dla lekarzy i pielęgniarek.
Etyka

AstraZeneca Pharma Poland od wielu lat jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w ramach którego opracowany został Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów.

AstraZeneca stosuje politykę zerowej tolerancji wobec przekupstwa i korupcji. W 2010 roku firma dokonała weryfikacji standardów i polityki sprzedażowej oraz marketingowej. Na początku 2011 roku została wprowadzona nowa polityka, której celem jest stworzenie globalnych standardów współpracy z partnerami zewnętrznymi. Nowe rozwiązania stały się integralną częścią analizy due diligence dotyczącej przeciwdziałania przekupstwu w przypadku każdego partnera, z którym firma wchodzi w kontakty biznesowe.


Darowizny


Dla zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych AstraZeneca może przekazywać wsparcie darowizną pieniężną, rzeczową i lekową na cel realizujący bezpośrednie lub pośrednie korzyści zdrowotne dla pacjentów oraz w przypadku klęsk żywiołowych.  Wsparcie może odbywać się też w drodze partnerstwa projektów związanych z tematyką zdrowotną.

Wsparcie może być przekazywane wyłącznie na rzecz organizacji non-profit (nie osobom fizycznym), którymi są:

  • Organizacje pozarządowe działające na rzecz zdrowia, spraw społecznych i dobra publicznego, w imię wartości lub dla społecznie pożytecznych celów, takie jak fundacje i stowarzyszenia,
  • Organizacje pożytku publicznego,
  • Organizacje reprezentujące pacjentów,
  • Podmioty lecznicze wykonujące zadania publiczne. 

Formularze dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o darowiznę są dostępne poniżej.

Wniosek należy wysłać na adres firmy (ulica Postępu 14, 02-676 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „CSR”. Prosimy o dołączenie kopii statutu i aktualnego KRS.

Korespondencję mailową proszę przekazywać na adres: csr.poland@astrazeneca.com

Bardzo prosimy, aby we wnioskach kierowanych do firmy nie podawać żadnych danych osobowych pacjentów lub podopiecznych. W przeciwnym wypadku powyższe dane zostaną trwale usunięte, co może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Pragnąc zapewnić przejrzystość procesu przyznawania darowizn, AstraZeneca upublicznia następujące informacje dotyczące Obdarowanego:

  • Nazwę organizacji/jednostki
  • Cel udzielonego wsparcia
  • Wysokość przekazanego wsparcia finansowego (darowizna finansowa)
  • Wartość przekazanego wsparcia niefinansowego (darowizna lekowa)

WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE PRZEKAZANE PRZEZ ASTRAZENECA NA RZECZ ORGANIZACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE ZDROWIA W POLSCE.

2020

I kwartał 

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2020 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

II kwartał

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
przekazanie środków pieniężnych na wsparcie dotyczące pandemii COVID-19
Wartość: 200 tys pln – maj 2020

III kwartał

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2020 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

IV kwartał

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2020 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
OGRODOWA 12 BIAŁYSTOK 15-027
purchase of reusable work clothes for employees of the BCO gynecology department
Wartość: 9288 tys pln – październik 2020

FUNDACJA ALIVIA AKA: FUNDACJA ALIVIA
WĄWOZOWA 11 WARSZAWA 02-796
implementation of the ONKOTAXI project consisting in the organization during the COVID epidemic of free and safe transport of oncologically ill persons to and from hospitals and facilities where medical services are provided
Wartość: 40000 tys pln – październik 2020

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ASTMY I POCHP
K. PROMYKA 5 LOK. 162 WARSZAWA 01-604
purchase of picflow meters
Wartość: 30000 tys pln – październik 2020

STOWARZYSZENIE SERCE
SZWAJCARSKA 3 POZNAŃ 61-285
purchase of medical equipment for the cardiology department
Wartość: 10000 tys pln – październik 2020

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
DŁUGA 1/2 POZNAŃ 61- 848
purchase of a camera with teleconference equipment for the gynecology department of the Oncology Department of the Oncology Department of the Poznan University of Medical Sciences
Wartość: 4999 tys pln – październik 2020 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2019

I Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2019 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Fundacja Zdrowe Płuca
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu.
Wartość: 10 tys pln – styczeń 2019

Fundacja Alivia,
ul. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa
dofinansowanie projektu Prostowraka.pl
Wartość 20 tys pln – styczeń 2019

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr. 6 Sióstr Niepokalanek
ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa
darowizna rzeczowa – przekazanie szafek, kontenerków pracowniczych.
Wartość szacunkowa: 26 262 pln – styczeń 2019

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa
darowizna rzeczowa – przekazanie szafek szufladowych, foteli obrotowych, kontenerków pracowniczych,
Wartość szacunkowa: 10 3819 pln – styczeń 2019

 

II Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2019 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2019 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2019 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok
dofinansowanie wydruku poradnika dla pacjentów Teraz Jestem
Wartość 3500 pln – listopad 2019

Fundacja Lemura
ul. Racławicka 105/9, 53-146 Wrocław
dofinansowanie uszycia poduszek rehabilitacyjnych
Wartość: 3500 pln – listopad 2019

Fundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
Dofinansowanie projektu kolejkoskop.pl
Wartość: 10 tys pln – listopad 2019

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca – Oddział Szczecin
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
dofinansowanie wydruku broszury edukacyjnej dla pacjentów
Wartość:  15 tys – listopad 2019

Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny PARS
ul. Roentgena 5, 02-871 Warszawa
dofinansowanie działań edukacyjnych projektu Hamuj raka, daj szansę płucom
Wartość: 40 tys pln – grudzień 2019

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2018

I Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2018 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Krajowa Fundacja Medyczna
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 28 300 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

Centrum Onkologii - Instytut, im. M Skłodowskiej Curii,  Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, 02-781 Warszawa, Roentgena 5, NIP: 525-000-80-57
Wartość szacunkowa: 15 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe projektu "EUROPEJSKI KOD PRZECIWKO RAKA"

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą 
NIP: 525-15-80-629
Wartość: 20 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i rodzin z cukrzyca  planowanego w dniach 05-19.08.2018, jeden uczestnik 1900 pln

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "SANITAS"
ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok, NIP: 687-195-02-16
Wartość szacunkowa: 13 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie rzeczowe i finansowe przewodnika edukacyjnego dla pacjentów z rakiem owiarczym

 

II Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2018 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2018 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2018r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2018 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Wartość: 51 597 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala - 5 ampułek Benralizumabu po 30 mg

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2017

I Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2017 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

II Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ,
ul. Promyka 13, 01-604 Warszawa, NIP: 951-211-09-08
Wartość szacunkowa: 34 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe w organizacji warsztatów BRCA

 

III Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

POLSKA GRUPA RAKA PŁUCA, 
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP: 527-242-65-72
Wartość szacunkowa: 10 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP: 525-000-88-38
Wartość szacunkowa: 10 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe w organizacji warsztatów pulmonologicznych

ALIVIA - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych 
ul. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa, NIP: 527-263-07-52
Wartość szacunkowa: 4 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9b, NIP: 525-262-44-93
Wartość szacunkowa: 35 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Krajowa Fundacja Medyczna 
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 33 453 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

 

IV Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Krajowa Fundacja Medyczna 
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 56 586,60 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x2

Krajowa Fundacja Medyczna
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 28 297,50 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

Centrum Onkologii - Instytut, im. M Skłodowskiej Curii 
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, NIP: 525-000-80-57
Wartość szacunkowa: 25 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe projektu "EUROPEJSKI KOD PRZECIWKO RAKA"

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2016

I Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2016 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
NIP: 522-000-25-29
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
NIP: 778-134-35-88
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA 

FUNDACJA POMOCY ODDZIAŁOWI PEDIATRYCZNO-ALERGOLOGICZNEMU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. WOJCIECHA "MALUCH"
NIP: 584-192-01-67
Wartość szacunkowa: 500 PLN
Forma darowizny: Poprawa jakości leczenia pacjentów ww. szpitala

 

II Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
NIP: 522-000-25-29
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
NIP: 778-134-35-88
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA 

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2015

I Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich..

 

II Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2015r.

Lista organizacji pacjenckich, które otrzymały Wsparcie ze strony AZ w IV kwartale 2015r. (publikacja na stronie www.astrazeneca.com, zgodnie z zaleceniami INFARMA 2012r.)

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 54 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna pieniężna

Wartość: 8 000 PLN

Cel: dofinansowanie wydawnictwa biuletynu edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów

 

Polskie Amazonki Ruch Społeczny 

ul. Roentgena 5 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna pieniężna

Wartość: 15 000 PLN

Cel: dofinansowanie projektu edukacji i badań profilaktycznych ”Apetyt na Życie”

 

Federacja Pacjentów Polskich

ul. Gagarina 7 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna rzeczowa

Wartość szacunkowa: 42 600 PLN

Cel: przekazanie używanych mebli biurowych i innych sprzętów biurowych (łącznie 213 sztuk)

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 54 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna rzeczowa

Wartość szacunkowa: 17 000 PLN

Cel: przekazanie używanych mebli biurowych i innych sprzętów biurowych (łącznie 85 sztuk) 

2014

I Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

II Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

III Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

IV Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

2013

I Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, ul. Nowogrodzka 62a lok. 315, 02-002 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 15 000 pln 

Cel : rewitalizacja narzędzi edukacyjnych programu „Droga Do Siebie”, w tym w szczególności serwisu edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów, rodzin pacjentów
i wszystkich osób dotkniętych schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową

 

II Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2013 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

1. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych oddział w Krakowie, 

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 10 000 pln 

Cel : edukacja chorych na astmę, inne choroby alergiczne i POChP

 

2. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Bydgoszczy, 

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 4 500 PLN

Cel : zakup sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych (10 sztuk specjalistycznych mat rehabilitacyjnych)

 

3. Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 20 000 pln

Cel : organizacja szkoleń edukacyjnych dla chorych na astmę i POCHP

 

4. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator, ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 5 000 pln 

Cel : prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz chorych z rakiem prostaty -wydanie biuletynu dla pacjentów w 2013 roku

 

IV Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

1. STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA, ODDZIAŁ W SZCZECINIE 

ul. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 11 500 pln 

Cel: opracowanie i wydawnictwo poradnika edukacyjnego dla chorych na raka płuc 

z zakresu badań diagnostycznych

 

2. MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 10 000 PLN

Cel : wsparcie programu leczenia chorób płuc- głównie POCHP i gruźlicy 

 

2012

I Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2012 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich. 

 

II Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk

Forma darowizny: produkt Emla Plaster, 144 opakowania 

Cel: działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

 

III Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Stowarzyszenie „Ku Pokrzepieniu Serc” przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły w Łodzi, ul. Popioły 40, 93-438 Łódź

Forma darowizny: rzeczowa- aparaty do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu oraz pasków odczynnikowych (109 sztuk), wartość brutto: 20380,82 pln

Cel: poprawa zdrowia pacjentów kardiologicznych poprzez regularne monitorowanie parametrów biochemicznych krwi

 

IV Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników z siedzibą w Rabka – Zdrój 

Forma darowizny: rzeczowa - Pulmicort Neb 0,5 mg/ml, 20 x 2 ml, 150 opakowań 

Wartość brutto: 14 227,50 pln 

Cel: leczenie pacjentów ww. szpitala