Forxiga we wskazaniu cukrzyca typu 1: materiały edukacyjne na temat ryzyka cukrzycowej kwasicy ketonowej przeznaczone dla fachowych pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów i ich opiekunów

Firma AstraZeneca jako podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Forxiga (dapagliflozyna), w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie udostępnić materiały edukacyjne na temat ryzyka cukrzycowej kwasicy ketonowej w pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących produkt leczniczy Forxiga (dapagliflozyna).

 

Materiały edukacyjne do pobrania:

 

Edukacyjne strony internetowe: