Polska badaczka prezentuje pionierskie narzędzie oceny polityk publicznych na Dubai World Expo

Dwa lata po wybuchu globalnej pandemii COVID-19, uczestnicy międzynarodowego Health System Resilience Summit, który odbył się w pawilonie szwedzkim na Dubai World Expo w dniach 30-31 stycznia 2022 r., wezwali do przyjęcia „ram odporności” w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na wypadek przyszłych kryzysów. Wśród prelegentów znaleźli się obecni i byli ministrowie zdrowia, globalni liderzy opinii, kadra zarządzająca największymi firmami z branży oraz czołowi naukowcy.

 

W trakcie szczytu zorganizowanego przez firmę AstraZeneca podczas Tygodnia Zdrowia Expo 2020 w Dubaju, eksperci zastanawiali się jak poprzez zastosowanie innowacji w pięciu kluczowych obszarach – finansowania, zatrudnienia, zarządzania, świadczenia usług oraz leków i technologii – systemy opieki zdrowotnej mogą stać się bardziej odporne i przygotowane na przyszłe wyzwania.

Wydarzenie dało również okazję do wymiany doświadczeń i refleksji na temat dotychczas najskuteczniej wdrożonych innowacji w oparciu o ramy opracowane przez London School of Economics w ramach Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Ochrony Zdrowia (PHSSR), ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz AstraZeneca.

W trakcie szczytu nie zabrakło polskiego elementu – prof. Iwona Kowalska-Bobko, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprezentowała efekt pionierskich prac rozwijanych na kanwie pilotażowych badań polskiego zespołu, przeprowadzonych w ramach Partnerstwa – matrycę służącą mierzeniu zrównoważenia i odporności systemów ochrony zdrowia. Jak wskazywała profesor Kowalska-Bobko, matryca nie jest uniwersalnym narzędziem, ale tę metodologię można przełożyć na inne rynki, a także okresowo aktualizować. Matryca może być używana zarówno w ocenie skutków regulacji projektów polityk zdrowotnych lub ustaw, a także okresowej lub doraźnej ewaluacji ich wdrażania.

Globalna pandemia nasiliła potrzebę reformy i modernizacji systemu opieki zdrowotnej, tak aby systemy były w stanie wytrzymać przyszłe naciski i kryzysy. Chociaż obserwujemy postęp w takich obszarach jak diagnostyka cyfrowa i monitorowanie oraz usprawnione ścieżki pacjentów, bez formalnej i ustrukturyzowanej oceny trudno powiedzieć, czy systemy opieki zdrowotnej, które widzimy dzisiaj, są naprawdę bardziej odporne i gotowe na kryzys, niż dwa lata temu. Właśnie dlatego AstraZeneca i nasi partnerzy z sektora publicznego i prywatnego wykorzystują ten ważny szczyt, aby wezwać do szerszego przyjęcia ram zrównoważenia i odporności systemów ochrony zdrowia opracowanych przez LSE w ramach Partnerstwa -  podkreśla Iskra Reic, Executive Vice President na Europę i Kanadę, Executive Vice President ds. szczepionek i terapii immunologicznych oraz członek Komitetu Sterującego Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Ochrony Zdrowia.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej