AstraZeneca ponownie z tytułem TOP Employer

AstraZeneca Pharma Poland otrzymała tytuły Top Employer Polska 2022 oraz TOP Employer Europe 2022 przyznawane przez Top Employers Institute. Tym samym kolejny rok z rzędu spółka znalazła się w prestiżowym gronie firm, których działania są zgodne z najwyższymi standardami w zakresie praktyk HR.

 

AstraZeneca to działająca od 30 lat w Polsce firma biofarmaceutyczna, która obecnie zatrudnia ponad 2 400 osób. Niezwykle cieszy nas fakt, że po raz drugi z rzędu otrzymaliśmy tytuły TOP Employer Polska oraz TOP Employer Europe – powiedział Wiktor Janicki, Prezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland. Zawsze podkreślamy, że naszą wartością są pracownicy, dzięki którym jako organizacja możemy się rozwijać i osiągać sukcesy. Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tak prestiżowego tytułu, który jest dowodem na to, że tworzymy atrakcyjne i przyjazne miejsce pracy sprzyjające rozwojowi potencjału naszych pracowników. Mamy również nadzieję, że przyznany tytuł przyspieszy rozwój naszego globalnego hubu w Polsce.

Top Employers Institute jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy. Certyfikuje organizacje i przyznaje tytuł TOP Employer oceniając organizacje m. in. pod kątem strategii HR, środowiska pracy, pozyskiwania talentów, szkolenia i rozwoju czy różnorodności i integracji. W ramach programu poddano certyfikacji i nagrodzono ponad 1 600 najlepszych pracodawców na pięciu kontynentach. Nagrodzone organizacje postrzegane są jako najbardziej atrakcyjni pracodawcy wyznaczający wysokie standardy w środowisku pracy.  

To dla nas wyróżnienie, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Nasze starania w tworzeniu możliwie najlepszego miejsca pracy zostały docenione, a AstraZeneca uznana za wyróżniającego się na rynku pracodawcę, który poprzez utrzymywanie wysokich standardów w zakresie procesów HR, wspiera rozwój oraz kreatywność swoich pracowników. Przyznany tytuł inspiruje nas do dalszego doskonalenia się i tworzenia miejsca pracy, które przyciąga najlepszych - podkreśla Dorota Kulikowska, Dyrektor HR w AstraZeneca Pharma Poland.

Przyznanie tytułu TOP Employer wpisuje się długoterminowe cele strategiczne AstraZeneca w Polsce i na świecie, u podstaw których jest tworzenie doskonałego miejsca pracy dla swoich pracowników. AstraZeneca na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększyła poziom zatrudnienia w Polsce – w ciągu ostatnich 22 lat niemal dwunastokrotnie – ze 195 pracowników w 2000 r. do blisko 2400 w sierpniu 2021 roku.

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej