Uruchomienie programu edukacyjnego dla pielęgniarek zajmujących się niewydolnością serca przyspieszy zmiany na rzecz poprawy sytuacji pacjentów dotkniętych tym schorzeniem

AstraZeneca podpisała umowę partnerską z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w celu opracowania i realizacji programu edukacyjnego dla pielęgniarek niewydolności serca.

POLSKA, 23 marca 2021 — Od września 2021 r., pielęgniarki z Europy Środkowo-Wschodniej będą mogły uczestniczyć w programie edukacyjnym opracowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przy wsparciu AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology- ESC) dotyczące opieki nad pacjentami z niewydolnością serca zalecają, aby w celu zapewnienia ciągłości leczenia, pacjenci pozostawali pod opieką multidyscyplinarnego zespołu pracowników ochrony zdrowia, prowadzonego przez kardiologa współpracującego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarką wyspecjalizowaną w opiece nad chorym z niewydolnością serca. Jednak pomimo wskazania istotnej roli w multidyscyplinarnym zespolew opiece nad pacjentami z niewydolnością serca , szkolenia i edukacja pielęgniarek w tym zakresie są nadal pomijane w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Program, opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne, w oparciu o podręcznik dla pielęgniarek i pacjentów. Efektem takiego szkolenia będzie zapewnienie bardziej jednolitego podejścia do edukacji w zakresie niewydolności serca dla pielęgniarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Program poprowadzi prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz, RN, PhD, FESC oraz prof. dr hab. Piotr Ponikowski, MD, PhD, FHFA, FESC, tworząc na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu modelowe centrum w zakresie opieki nad niewydolnością serca. Liderzy z krajów uczestniczących w programie będą odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń w pozostałych częściach regionu. Wsparcie projektu przez AstraZeneca świadczy o zaangażowaniu firmy w zaspokojenie najpilniejszych potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentami chorującymi na niewydolność serca.

Jest to doskonała okazja dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, aby stać się ośrodkiem kształcenia pielęgniarek niewydolności serca oraz podzielić się naszymi doświadczeniami z zespołami z Europy Środkowo-Wschodniej” — powiedział prof. PonikowskiRektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Przewodniczący Wytycznych ESC z 2016 roku dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

Profesor Izabella Uchmanowiczpielęgniarka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Przewodnicząca Elekt Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions w ESC dodała: „Jako pielęgniarki odgrywamy kluczową rolę w leczeniu i zarządzaniu opieką nad pacjentami z niewydolnością serca. Cieszę się, że jestem zaangażowana w ten niezwykle ważny program. Standaryzacja procesu kształcenia jest niezbędnym, pierwszym krokiem w kierunku formalnego uznania tytułu pielęgniarki niewydolności serca w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Program edukacyjny pielęgniarki niewydolności serca opracowany na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu jest powiązany z inicjatywą AstraZeneca „Global ACT on HF — Accelerate Change Together („Działajmy w obszarze niewydolności serca – razem przyśpieszmy zmianę”) — która ma na celu priorytetowe traktowanie choroby, jaką jest niewydolność serca w ramach systemów opieki zdrowotnej, poprawę dostępu do profilaktyki i diagnostyki oraz poprawę opieki w tej populacji chorych.

 „Cieszymy się, że współpracujemy z uniwersytetem w celu wyeliminowania luki w edukacji pielęgniarek niewydolności serca. Jesteśmy przekonani, że ten program pomoże zoptymalizować zintegrowaną opiekę nad osobami z niewydolnością serca, zwiększając poziom wiedzy pacjentów na temat swojej choroby co wpłynie na wyższy poziom samoopieki oraz obniżenie poziomu ponownych hospitalizacji”, powiedziała dr Eva TurgonyiCountry Medical and Regulatory Director w AstraZeneca.

Niewydolność serca, która dotyka około 64 milionów ludzi na całym świecie, jest poważnym problemem dla obszaru zdrowia publicznego2. W Europie szacuje się, że 1— 3% dorosłej populacji żyje z niewydolnością serca3, która cechuje się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością oraz niską jakością życia. Przyczyną znacznej części wciąż rosnących kosztów związanych z leczeniem niewydolności serca są długotrwałe i powtarzające się hospitalizacje4.

Prowadząc specjalistyczne szkolenia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz AstraZeneca pomogą przygotować pielęgniarki do samodzielnego zapewnienia najlepszej możliwej opieki nad osobami z niewydolnością serca.

Informacje o Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedną z najbardziej renomowanych uczelni medycznych w Polsce, składającą się z czterech wydziałów: medycyny, stomatologii, farmacji i zdrowia publicznego. Utworzona w 1950 roku uczelnia zatrudnia blisko 1000 pracowników akademickich i jest domem dla około 6500 studentów uczestniczących w edukacji prowadzonej zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Szpital Uniwersytecki z 1400 łóżkami jest uznawany za jeden z najlepszych szpitali w kraju i oferuje klinicystom i studentom szeroki dostęp do najnowocześniejszych urządzeń, zapewniając diagnostykę i leczenie na wysokim poziomie.

O AstraZeneca

AstraZeneca to globalna firma bio-farmaceutyczna skupiona na nauce, koncentrująca się na odkryciu, rozwoju i komercjalizacji leków na receptę, głównie do leczenia chorób w następujących obszarach terapeutycznych - Onkologii, Kardiologii, Nefrologii i Diabetologii oraz chorób układu oddechowego i immunologicznych.  AstraZeneca działa w ponad 100 krajach, a jej innowacyjne leki są stosowane przez miliony pacjentów na całym świecie. Firma AstraZeneca jest obecna w Polsce od 30 lat, a od 2011 roku w Warszawie zlokalizowane jest Globalne Centrum Badań Klinicznych. Polskie biuro AstraZeneca zatrudnia obecnie ponad 2100 pracowników i jest pierwszą globalną firmą farmaceutyczną, która uzyskała Centrum Badawczo-Rozwojowego nadawany przez Ministra Rozwoju.

 

Odniesienia

1.     Ponikowski P, Voors AA, Anker S i in. Piotr Ponikowski, Adriaan A Voors, Stefan D Anker. ESC Scientific Document Group, 2016 ESC Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca: Grupa zadaniowa do diagnozowania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), European Heart Journal, Tom 37, wydanie 27, 14 lipca 2016, Strony 2129—2200.

2.     Światowa Federacja Serca. Przyspieszenie zmiany razem przegląd luki w niewydolności serca.

3.      Sieć Polityki Niepowodzeń Serca. Polityka i praktyka w zakresie niewydolności serca w Europie, 2020:    https://www.hfpolicynetwork.org/wp-content/uploads/Heart-failure-policy-and-practice-in-Europe.pdf    (Dostęp do 9 grudnia 2020 r.)

4.      Kucharz C, Cole G, Asaria P, Jabbour R, Francis DP. Roczne globalne obciążenie gospodarcze niewydolności serca.   Int J Cardiol   2014; 171:368 —76.

5.     Sieć Polityki Niepowodzeń Serca. Polityka i praktyka niewydolności serca w Europie: Polska, 2020:    https://www.hfpolicynetwork.org/wp-content/uploads/Heart-failure-policy-and-practice-in-Europe-Poland.pdf    (Dostęp 15 styczeń 2021).

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej