WPROWADZAMY NA RYNEK PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA INHALATOR NOWEJ GENERACJI

AstraZeneca zobowiązuje się do roku 2025 wprowadzić na rynek inhalator ciśnieniowy dozujący nowej generacji zawierający propelent o znikomym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.
 

Podczas konferencji Światowego Forum Ekonomicznego ogłosiliśmy zobowiązanie do wprowadzenia na rynek do roku 2025 inhalatora ciśnieniowego dozującego (pMDI) nowej generacji do leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) zawierającego propelent z niemal zerowym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego.

Nasze zobowiązanie stanowi część ambitnego programu „Ambition Zero Carbon” mającego na celu wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla z naszej działalności (zakłady i flota pojazdów) na całym świecie do 2025 r. oraz zapewnienie, że do 2030 r. cały nasz łańcuch wartości nie będzie emitować dwutlenku węgla, przez co przyspieszymy plany eliminacji śladu węglowego o ponad dekadę. Zmiana klimatu stała się znaczącym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i niezwykle ważne jest niezwłoczne ograniczenie wpływu naszej organizacji na środowisko.

Większość pacjentów z astmą i POChP potrzebuje leków wziewnych.1 Inhalatory pMDI to jedne z najpopularniejszych inhalatorów stosowanych do przyjmowania leków wziewnych i obecnie zawierają niewielkie ilości gazu wykorzystywanego jako propelent dostarczający lek do płuc, który może powodować efekt cieplarniany.2 Są one ważną metodą leczenia zwłaszcza dla pacjentów, u których znajomość inhalatora, pogorszona czynność płuc, młody lub podeszły wiek, obniżona sprawność lub pogorszone funkcje poznawcze wpływają na wybór leczenia.3,4,5,6

Oczekujemy, że propelent stosowany w inhalatorach pMDI nowej generacji będzie wywierał o 90-99% mniejszy ślad środowiskowy (mierzony jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż propelenty stosowane w starszych inhalatorach pMDI.7 Breztri Aerosphere (budezonid/glikopironium/fumaran formoterolu) – trójlekowy preparat złożony stosowany w leczeniu POChP – będzie pierwszym lekiem podawanym za pomocą inhalatora nowej generacji. AstraZeneca nadal będzie produkować również inhalatory suchego proszku (DPI).

Oferując inhalatory ciśnieniowe dozujące nowej generacji z propelentem o znikomym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego oraz inhalatory DPI, AstraZeneca zapewnia ważne opcje terapeutyczne dla pacjentów, a jednocześnie realizuje ambitne cele ekologiczne.8 Jest dla nas ogromnie ważne, by ograniczanie naszego wpływu na środowisko nie odbijało się negatywnie na wynikach leczenia pacjentów. Leki wziewne produkowane przez AstraZeneca zmniejszają zaostrzenia POChP i ataki astmy, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie życia chorego.9,10,11,12

Na przykład nawet pojedyncze zaostrzenie POChP może wiązać się ze znacznym wzrostem tempa pogarszania się czynności płuc i ze skróceniem oczekiwanej długości życia.12,13,14 Szacuje się, że u osób chorych na astmę każdego roku na świecie dochodzi do 176 milionów ataków astmy, a każdego dnia umiera 1000 chorych.15,16 Pacjenci z dobrze kontrolowaną i stabilną astmą i POChP mają również mniejszy wpływ na środowisko niż pacjenci niekontrolowani, którzy mogą nadużywać doraźnych pMDI zawierających starszy typ propelentów lub wymagać wizyty u specjalisty.8,17,18,19,20,21

Mamy nadzieję, że to ogłoszenie stanie się podstawą do dalszej współpracy między firmami naukowymi, rządami, urzędami rejestracyjnymi, systemami opieki zdrowotnej i społecznością pacjentów z chorobami układu oddechowego na rzecz zmniejszenia wpływu leków na środowisko
i jednoczesnej poprawy wyników leczenia osób z astmą i POChP.

Podsumowanie:

  • AstraZeneca ogłosiła zobowiązanie, że do roku 2025 wprowadzi na rynek inhalator pMDI nowej generacji stosowany w leczeniu astmy i POChP zawierający propelent o znikomym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.
  • AstraZeneca oczekuje, że propelent stosowany w inhalatorach pMDI nowej generacji będzie wywierał o 90-99% mniejszy ślad środowiskowy niż propelenty stosowane w starszych inhalatorach pMDI.
  • Naszym priorytetem jest poprawa wyników leczenia pacjentów z astmą i POChP. Istotne jest, aby przejście na inhalator nowej generacji o mniejszym wpływie na środowisko nie pogarszało opieki nad pacjentem. Inhalatory pMDI są ważną metodą leczenia pacjentów i zmiana inhalatora bez wyraźnej przyczyny medycznej może prowadzić do zagrażających życiu zaostrzeń i ataków astmy.22,23,24,25
  • Zobowiązanie do opracowania inhalatorów pMDI nowej generacji wspiera dalszą współpracę między firmami naukowymi, rządami, urzędami rejestracyjnymi, systemami opieki zdrowotnej i społecznością pacjentów z chorobami układu oddechowego na rzecz zmniejszenia wpływu leków na środowisko i jednoczesnej poprawy wyników leczenia osób z astmą i POChP.

Menelas (Mene) Pangalos Executive Vice-President, BioPharmaceuticals R&D

 

Przypisy:

1. Usmani OS. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Ther Clin Risk Manag. 2019;15:461–472.

2. Myrdal PB, Sheth P, Stein SW. Advances in metered dose inhaler technology: formulation development. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):434–455. DOI:10.1208/s12249-013-0063-x.

3. Lavorini F. The challenge of delivering therapeutic aerosols to asthma patients. ISRN Allergy. 2013;102418. DOI: 10.1155/2013/102418

4. Usmani OS. Inhaler choice guideline. 2017. Choosing an appropriate inhaler device for the treatment of adults with asthma or COPD. Guidelines. Available at: https://www.guidelines.co.uk/respiratory/inhaler-choice-guideline/252870.article. [Last Accessed: January 2020].

5. Roche N and Dekhuijzen PN. The evolution of pressurized metered-dose inhalers from early to modern devices. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016;4:311–27. DOI:10.1089/jamp.2015.1232.

6. Laube BL et al. What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies. Eur Respir J. 2011;37:1308–1417. DOI: 10.1183/09031936.00166410.

7. AstraZeneca. pMDI Sustainability: Lifecycle Assessment Results. May 2019. Internal.

8. Usmani OS, Scullion J, Keeley D. Our planet or our patients – is the sky the limit for inhaler choice? Lancet Respir Med. 2019;7(1). DOI: 10.1016/S2213-2600(18)30497-1.

9. Sastre J et al. Insights, attitudes, and perceptions about asthma and its treatment: a multinational survey of patients from Europe and Canada. World Allergy Organ J. 2016;9:13. DOI: 10.1186/s40413-016-0105-4.

10. Beasley RW, Holliday M, Reddel HK et al. Controlled trial of budesonide-formoterol as needed for mild asthma. N Engl J Med. 2019; Epub ahead of print (DOI: 10.1056/NEJMoa1901963)

11. Ferguson GT et al. Effect of budesonide/formoterol pressurized metered-dose inhaler on exacerbations versus formoterol in chronic obstructive pulmonary disease: the 6-month, randomized RISE (Revealing the Impact of Symbicort in reducing Exacerbations in COPD). Respir Med. 2017;132:31–41.

12. Halpin DMG, Decramer M, Celli BR, et al. Effect of a single exacerbation on decline in lung function in COPD. Resir Med. 2017;128:85–91.

13. Suissa S, Dell’Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax. 2012;67(11):957–63.

14. Ho TW et al. HINT Study Group. In-hospital and one-year mortality and their predictors in patients hospitalized for first-ever chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: a nationwide population-based study. PLoS One. 2014;9(12):e114866. DOI: 10.1371/journal.pone.0114866

15. AstraZeneca Pharmaceuticals. Data on file. Budesonide/formoterol: Annual Rate of Exacerbations Globally (ID:SD-3010-ALL-0017).

16. Global Asthma Network. The Global Asthma Report 2018. Available at: https://globalasthmareport.org/Global%20Asthma%20Report%202018.pdf. [Last Accessed: January 2020].

17. Sustainable Development Unit. Care Pathways: Guidance on Appraising Sustainability. October 2015. Website. https://www.sduhealth.org.uk/areas-of-focus/carbon-hotspots/pharmaceuticals/cspm/sustainable-care-pathways-guidance.aspx. [Last accessed: January 2020).

18. British Lung Foundation. Asthma statistics. Website. Available at: https://statistics.blf.org.uk/asthma. [Last Accessed: January 2020].

19. Montreal Protocol On Substances that Deplete the Ozone Layer Report of the UNEP Medical and Chemicals Technical Options Committee, 2018 Assessment.  Available at: https://protect-eu.mimecast.com/s/f_ZJCMjOXfRo0ELfw2ILv?domain=conf.montreal-protocol.org. [Last Accessed: January 2020].

20. O’Byrne PM, Jenkins C, Bateman ED. The paradoxes of asthma management: time for a new approach? Eur Respir J. 2017;50:pii:1701103.

21. Exacerbation footprint is calculated as follows:
Footprint from healthcare use is calculated assuming a typical hospitalisation of 3.33 ward days (validated by British Lung Foundation data). This includes NHS Sustainable Development Unit-guided carbon footprints of one-way emergency travel to hospital, a two-way journey of self-travel for a friend/family visit, self-travel home, two-way self-travel for a GP follow-up appointment, and the footprint of the GP appointment itself.  This has a larger carbon footprint than one of a half years of daily pMDI use, using MCTOC’s assessment of one dose per day of a typical HFA-134a pMDI.

22. Doyle S et al. What happens to patients who have their asthma device switched without their consent? Prim Care Resp J. 2010;19(2):131–139. DOI: 10.4104/pcrj.2010.00009.

23. Thomas M et al. Inhaled corticosteroids for asthma: impact of practice level device switching on asthma control. BMC Pulm Med. 2009;9:1. DOI: 10.1186/1471-2466-9-1.

24. Jenkins D, Johal J, Mahon J. Analysis of the potential clinical impact of an environmentally driven transition from pressurised metered dose inhalers (pMDIs) to dry powder inhalers (DPIs). Thorax. 2019;74:A213–A214.

25. Bjermer L. The importance of continuity in inhaler device choice for asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Respiration. 2014; 8(4):346–52. https://doi.org/10.1159/000363771.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej