Informacja dotycząca składania wniosków o darowiznę związanych z COVID-19

Szanowni Państwo, w przypadku chęci złożenia wniosku o udzielenie wsparcia dotyczącego pandemii COVID-19, uprzejmie informujemy, iż AstraZeneca Pharma Polska, podjęła decyzję o przekazaniu całości środków pieniężnych przeznaczonych na darowizny w tym obszarze do Caritas Polska.
Caritas Polska w sposób niezależny od AstraZeneca podejmie decyzję o ewentualnym przyznaniu wsparcia potrzebującym podmiotom.
W związku z tym prosimy o przesłanie wniosku o darowiznę bezpośrednio na adres: wsparciecovidaz@caritas.org.pl do 27 maja 2020 roku.

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej