Program Ambasadorski AstraZeneca 2020/2021

 

Ideą firmy AstraZeneca jest urzeczywistnianie pomysłów tworząc leki przynoszące korzyść nie tylko pacjentom, ale całemu społeczeństwu. Do naszej firmy poszukujemy ludzi z pasją, którzy podzielą nasze zainteresowanie dla nauki i sprostają wyzwaniom postawionym przez potrzeby chorych na całym świecie, potrzebujemy również osób, które pomogą nam znaleźć takich pracowników.

W roku akademickim 2020/2021 szukamy studentów zainteresowanych rozpoczęciem kariery w AstraZeneca, jako Ambasador AstraZeneca. Przed ambasadorami będziemy stawiać wyzwania z zakresu pracy nad PR firmy w środowiskach studenckich, na uczelniach oraz w mediach społecznościowych. W zamian oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z wiodąca firmą biofarmaceutyczną, liczne rozmowy z ludźmi doświadczonymi w branży wzbogacające wiedzę na temat środowiska globalnej farmacji oraz możliwość rozwijanie bardzo cenionej umiejętności pracy w grupie i tworzenia networków.

 

Wobec kandydatów stawiamy następujące wymagania:

·         Status studenta jednej z warszawskich uczelni wyższych w roku akademickim 2020/2021;

·         Umiejętność pracy w zespole;

·         Wykazywanie inicjatywy w działaniach podejmowanych na uczelniach;

·         Utożsamianie się z wartościami wyznawanymi przez naszą firmę

·         Dobra umiejętność organizacji czasu pracy.

 

Jakie obowiązki stoją przez Ambasadorem AZ:

·         Promocja firmy, jako atrakcyjnego miejsca pracy, zwiększenie świadomości o firmie w środowisku akademickim;

·         Promocja wiedzy o badaniach klinicznych, jako ciekawej i wyjątkowej ścieżki kariery;

·         Pomoc firmie w zrozumieniu potrzeb studentów;

·         Wsparcie rekruterów w kontaktach z uczelnią.

 

Co oferujemy w zamian naszym AZ Ambasadorom:

·         Wsparcie mentorów, którzy pomogą Ci osiągnąć Twoje osobiste cele;

·         Bezpośrednia współpraca z zespołem liderów;

·         Zrozumienie roli pracownika AZ w Warszawskim biurze firmy;

·         Udział w spotkaniach i wymiana doświadczeń z innymi ambasadorami.

 

Poszukujemy studentów nie tylko dziedzin około medycznych, lecz również z obszarów biznesowych, takich jak finanse, analiza danych, zarządzanie, IT, sprzedaż, HR itp.

Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy w jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się firm bio-farmaceutycznych, wyślij swoje CV na adres staze.rekrutacje@astrazeneca.com, podając w temacie wiadomości „Rekrutacja AZ Ambassadros”.

Zbieranie CV zakończy się 31.07.2020. Udział w programie jest nieodpłatny.

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej