Partnerstwo na rzecz poprawy stanu systemu ochrony zdrowia na świecie – działania rozpoczyna globalna inicjatywa Partnership for Health System Sustainability and Resilience

Partnership for Health System Sustainability and Resilience to wspólne przedsięwzięcie London School of Economics, Światowego Forum Ekonomicznego i AstraZeneca. Polska została wybrana jako jeden z ośmiu krajów do udziału we wstępnej fazie pilotażowej, która zakończy się w styczniu 2021 roku.

 

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji mających na celu długofalową poprawę zrównoważenia i elastyczności systemów ochrony zdrowia na świecie, uwzględniając wnioski płynące z przebiegu pandemii. W ostatnim czasie uwidoczniły się słabości systemów ochrony zdrowia na całym świecie. I to powinna być lekcja dla nas wszystkich, lekcja z której wyciągniemy wnioski i zaimplementujemy takie działania, aby podobne problemy nie zdarzały się w przyszłości – podkreśla Radu Rasinar, Wiceprezes AstraZeneca na Europę Środkowowschodnią i Kraje Bałtyckie.

W ramach inicjatywy eksperci będą opracowywać rozwiązania, które znacząco wpłyną na poprawę zdolności systemu ochrony zdrowia w przyszłości i pozwolą efektywnie mierzyć się z takimi wyzwaniami jak epidemie, postępujące zmiany społeczne, polityczne czy wyzwania środowiskowe i gospodarcze.

Pandemia COVID-19 stała się swego rodzaju katalizatorem, który powinien nas skłonić do podejmowania odpowiednich działań w zakresie zdolności systemów ochrony zdrowia. Aktywności, które pozwolą radzić sobie z niespodziewanymi sytuacjami, zbudują odporność systemu i pozwolą na inwestycje w zrównoważony rozwój – mówi Alistair McGuire, profesor ekonomii zdrowia, London School of Economics.

Obecnie zależy nam na budowaniu trwałych systemów opieki zdrowotnej. Dlatego, jako Światowe Forum Ekonomiczne, jesteśmy niezwykle zainteresowani współpracą z AstraZeneca i London School of Economics – podkreśla Arnaud Bernaert, Dyrektor ds. Kształtowania Przyszłości Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Światowe Forum Ekonomiczne.  

W pierwszej, pilotażowej fazie eksperci z ośmiu krajów – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Wietnamu, Hiszpanii, Polski i Rosji, skupią się na analizie systemów i opracowaniu kierunków koniecznych zmian. Mamy jasno ustalone priorytety – chcemy opracować rekomendacje, które wzmocnią system ochrony zdrowia w Polsce – mówi dr hab. Iwona Kowalska-Bobko prof. UJ, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński . Bardzo się cieszę, że Polska znalazła się wśród państw, które mogą wziąć udział w pilotażowej fazie projektu. Wierzę, że mamy dużo do zaoferowania – podkreśla.

To niezwykle ważny projekt, który dzięki zaangażowaniu nie tylko środowiska naukowego, ale także strony publicznej, firm i instytucji krajowych i międzynarodowych, pozwoli na szerokie spojrzenie na systemy ochrony zdrowia. Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które w dłuższej perspektywie usprawnią funkcjonowanie systemu – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Efektem pilotażu będzie opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dla poszczególnych państw, które następnie zostaną zaprezentowane stronie publicznej. Rekomendacje dla Polski zostaną opublikowane już w styczniu 2021 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej inicjatywy: https://www.weforum.org/phssr

 

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji mających na celu długofalową poprawę zrównoważenia i elastyczności systemów ochrony zdrowia na świecie, uwzględniając wnioski płynące z przebiegu pandemii. W ostatnim czasie uwidoczniły się słabości systemów ochrony zdrowia na całym świecie. I to powinna być lekcja dla nas wszystkich, lekcja z której wyciągniemy wnioski i zaimplementujemy takie działania, aby podobne problemy nie zdarzały się w przyszłości – podkreśla Radu Rasinar, Wiceprezes AstraZeneca na Europę Środkowowschodnią i Kraje Bałtyckie.

W ramach inicjatywy eksperci będą opracowywać rozwiązania, które znacząco wpłyną na poprawę zdolności systemu ochrony zdrowia w przyszłości i pozwolą efektywnie mierzyć się z takimi wyzwaniami jak epidemie, postępujące zmiany społeczne, polityczne czy wyzwania środowiskowe i gospodarcze.

Pandemia COVID-19 stała się swego rodzaju katalizatorem, który powinien nas skłonić do podejmowania odpowiednich działań w zakresie zdolności systemów ochrony zdrowia. Aktywności, które pozwolą radzić sobie z niespodziewanymi sytuacjami, zbudują odporność systemu i pozwolą na inwestycje w zrównoważony rozwój – mówi Alistair McGuire, profesor ekonomii zdrowia, London School of Economics.

Obecnie zależy nam na budowaniu trwałych systemów opieki zdrowotnej. Dlatego, jako Światowe Forum Ekonomiczne, jesteśmy niezwykle zainteresowani współpracą z AstraZeneca i London School of Economics – podkreśla Arnaud Bernaert, Dyrektor ds. Kształtowania Przyszłości Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Światowe Forum Ekonomiczne.  

W pierwszej, pilotażowej fazie eksperci z ośmiu krajów – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Wietnamu, Hiszpanii, Polski i Rosji, skupią się na analizie systemów i opracowaniu kierunków koniecznych zmian. Mamy jasno ustalone priorytety – chcemy opracować rekomendacje, które wzmocnią system ochrony zdrowia w Polsce – mówi dr hab. Iwona Kowalska-Bobko prof. UJ, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński . Bardzo się cieszę, że Polska znalazła się wśród państw, które mogą wziąć udział w pilotażowej fazie projektu. Wierzę, że mamy dużo do zaoferowania – podkreśla.

To niezwykle ważny projekt, który dzięki zaangażowaniu nie tylko środowiska naukowego, ale także strony publicznej, firm i instytucji krajowych i międzynarodowych, pozwoli na szerokie spojrzenie na systemy ochrony zdrowia. Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które w dłuższej perspektywie usprawnią funkcjonowanie systemu – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Efektem pilotażu będzie opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dla poszczególnych państw, które następnie zostaną zaprezentowane stronie publicznej. Rekomendacje dla Polski zostaną opublikowane już w styczniu 2021 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej inicjatywy: https://www.weforum.org/phssr

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej