Informacja dotycząca dostępności szczepionki donosowej przeciw grypie dla dzieci FluenzTetra na rynku polskim

W związku ze znacznie zwiększonym popytem na szczepionkę FluenzTetra na rynku polskim oraz towarzyszącymi mu licznymi zapytaniami dotyczącymi dostępności szczepionki FluenzTetra spółka AstraZeneca Pharma Poland („Spółka”) pragnie poinformować, iż:

a) Spółka obserwuje zwiększenie popytu na szczepionki FluenzTetra przeciw grypie również w wielu innych krajach w związku z pandemią COVID-19.

b) Pomimo powyższego faktu, jak również bardzo niskiej wyszczepialności populacji dziecięcej w Polsce w poprzednich latach (ok. 1 procenta w grupie dzieci w wieku 0-14 lat1) , Spółka podjęła i podejmuje wzmożone wysiłki w celu istotnego zwiększenia dostępu do szczepionki dla polskich dzieci.

c) W szczególności w sezonie 2020/2021 Spółka zapewniła dostęp do dawek szczepionki w ilości odpowiadającej decyzji refundacyjnej wydanej przez Ministra Zdrowia, a ponadto przewidziała dodatkową pulę szczepionek dla dzieci poza wskazaniami refundacyjnymi. W sumie w bieżącym sezonie Spółka dostarczy na rynek ponad dziesięciokrotnie więcej szczepionek niż zostało zakupione przez pacjentów w sezonie 2019/2020.

d) Dodatkowo Spółka podejmuje rozmowy ze stroną publiczną w celu alokowania do Polski dodatkowych dawek szczepionki FluenzTetra, które dostępne są w opakowaniach zbiorczych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów. Działania Spółki w tym zakresie dają tym samym szansę na istotne zwiększenie ilości szczepionek dostępnych dla polskich dzieci w bieżącym sezonie grypowym.

e) W odniesieniu do terminu dostaw szczepionek FluenzTetra do aptek, Spółka pragnie poinformować, iż pierwsze dostawy szczepionek trafiły do aptek pod koniec września, a kolejne dostawy będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem aż do grudnia bieżącego roku. Powyższe terminy dostaw wynikają z cyklu i warunków wytwarzania oraz długoterminowego planowania dostaw szczepionki. Spółka zwraca uwagę, iż pomimo rozłożenia dostaw w czasie, dostarczane szczepionki będą użyteczne dla pacjentów i pozwolą na ich ochronę przed grypą sezonową, bowiem szczyt zachorowań na grypę przypada na okres styczeń - marzec2

f) Spółka oświadcza, iż realizuje dostawy szczepionek zarówno do aptek sieciowych, jak również do aptek indywidualnych.

g) Spółka podejmuje wysiłki na rzecz zapewnienia możliwie szerokiego dostępu aptek do FluenzTetra, niemniej jednak ze względu na ogromny popyt Spółka nie może zagwarantować możliwości uzyskania szczepionek z określonej dostawy w ilości zamawianej przez wszystkie zainteresowane apteki. W pierwszej kolejności szczepionka trafiła do aptek, które złożyły wiążące zamówienia na początku września 2020 r.

 

 

1 Opracowanie na podstawie danych PZH, dostępne na: http://opzg.cn-panel.pl/resources/aktualnosci/Raportgrypowy4kwiecie%C5%84.pdf 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej