DECYZJA ASTRAZENECA PHARMA POLAND W SPRAWIE WNIOSKÓW O DAROWIZNY

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, iż do odwołania, nie później niż do końca  2020 roku, wnioski zawierające prośby o przyznanie darowizn nie będą rozpatrywane. Ogromna skala potrzeb wynikająca m.in. z pandemii COVID-19 zgłaszana ze strony placówek opieki zdrowotnej oraz ze strony innych podmiotów sprawiła, że spółka AstraZeneca podjęła decyzję o zwiększeniu funduszu darowizn o ponad 100%.  Środki finansowe przeznaczone przez AstraZeneca na ten cel, zostały już jednak w całości rozdysponowane.  

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej