AstraZeneca bez zysku dostarczy do Europy do 400 milionów dawek szczepionki stworzonej przy współpracy z Oxford University

Firma poszukuje dodatkowych, globalnych możliwości produkcyjnych, celem zapewnienia szerokiego i sprawiedliwego dostępu do szczepionki przeciw COVID-19

 

AstraZeneca w porozumieniu z European Inclusive Vaccines Alliance (IVA), kierowanym przez Niemcy, Francję, Włochy i Holandię, dostarczy do 400 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19, opracowanej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dostawy zostaną uruchomione do końca 2020 r.

Zgodnie z porozumieniem z 13 czerwca 2020 r., celem IVA jest przyspieszenie dostaw szczepionki i udostępnienie jej krajom europejskim, które chcą wziąć udział w tej inicjatywie. IVA dąży do zapewnienia równego dostępu dla wszystkich krajów w całej Europie.

Jednocześnie AstraZeneca buduje szereg łańcuchów dostaw na całym świecie, również  w Europie. Firma dąży do dalszego zwiększenia zdolności produkcyjnej i jest otwarta na współpracę z innymi firmami, w celu realizacji swojego zobowiązania do udostępniania szczepionki bez zysku podczas pandemii.

 

Ta umowa zapewni setkom milionów Europejczykom dostęp do szczepionki opracowanej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu europejskiemu łańcuchowi dostaw, który już wkrótce uruchomi produkcję, szczepionka będzie dostępna szeroko i szybko. Chciałbym podziękować rządom Niemiec, Francji, Włoch i Holandii za ich zaangażowanie i szybką reakcję.

Pascal Soriot Dyrektor Generalny

 

Firma niedawno zawarła podobne umowy z Wielką Brytanią, USA, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations i Gavi the Vaccine Alliance na 700 milionów dawek oraz uzgodniła licencję z Serum Institute w Indiach na dostawę dodatkowego miliarda dawek, głównie dla krajów o niskim i średnim dochodzie. Obecnie całkowita zdolność produkcyjna wynosi dwa miliardy dawek.

W ubiegłym miesiącu Uniwersytet Oksfordzki ogłosił rozpoczęcie fazy II/III badania AZD1222 u około 10 000 dorosłych ochotników w Wielkiej Brytanii. Kolejne badania fazy końcowej wkrótce rozpoczną się w wielu krajach. AstraZeneca zdaje sobie sprawę, że mimo największych starań i obiecujących prac, finalne efekty mogą nie być zadowalające. Jednak mimo tego ryzyka firma jest zaangażowana w przyspieszanie programu klinicznego i produkcji.

Kompleksowa odpowiedź firmy na pandemię obejmuje również szybką mobilizację globalnych wysiłków badawczych AstraZeneca, mających na celu ukończenie w ciągu kilku miesięcy badań klinicznych skoncentrowanych na odkryciu nowych przeciwciał neutralizujących koronawirusa, aby zapobiegać i leczyć chorobę COVID-19. Ponadto firma w rekordowym czasie rozpoczęła testowanie nowych i istniejących leków z portfolio AstraZeneca, uruchamiając badanie CALAVI i DARE-19 u pacjentów zakażonych COVID-19.

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej