AstraZeneca przekaże 9 milionów masek ochronnych w celu wsparcia pracowników opieki zdrowotnej na całym świecie w walce z COVID-19

Pierwsza dostawa dotrze do Włoch w najbliższym czasie

Przyspieszono prace nad opracowaniem nowych testów diagnostycznych oraz terapii zapobiegającej chorobie COVID-19

 

AstraZeneca przekaże dziewięć milionów masek ochronnych, aby wesprzeć pracowników opieki zdrowotnej w walce z globalną pandemią COVID-19 (koronawirus). AstraZeneca współpracuje z platformą działania na rzecz COVID w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, utworzonej przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, w celu zidentyfikowania krajów, które najbardziej potrzebują pomocy. Pierwsza dostawa dotrze do Włoch już w tym tygodniu, kolejne państwa otrzymają wsparcie zgodnie z aktualnymi potrzebami zdrowotnymi.

Obok wskazanych wyżej działań, AstraZeneca przyspiesza prace nad opracowaniem testów diagnostycznych w celu zwiększenia skali badań przesiewowych, a także współpracuje z rządami na rzecz poprawy istniejących systemów badań przesiewowych. Ponadto, AstraZeneca podejmuje wzmożone wysiłki na rzecz zapewnienia ciągłości dostaw leków dla pacjentów.

Zespoły badawczo-rozwojowe (R&D) AstraZeneca podjęły się intensywnych prac nad zidentyfikowaniem przeciwciał monoklonalnych, które następnie mogłyby zostać poddane ocenie w ramach badań klinicznych w celu stworzenia leczenia zapobiegającego COVID-19. Priorytetem dla ponad 50 ekspertów z dziedziny wirusologii, immunologii, pulmonologii i inżynierii białek jest opracowanie leczenia, które zminimalizuje globalny wpływu choroby.

 

Myślami jesteśmy z ludźmi cierpiącymi z powodu globalnej pandemii oraz odważnymi pracownikami opieki zdrowotnej, którzy się nimi opiekują. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, naszym priorytetem jest współpraca z międzynarodowymi organizacjami ds. zdrowia oraz dzielenie się naszą specjalistyczną wiedzą. Podjęliśmy decyzję o przekazaniu tych masek oraz wzmacniamy nasze wysyłki na rzecz opracowania testów diagnostycznych i leczenia przeciw COVID-19

Pascal Soriot CEO AstraZeneca

 

Dziewięć milionów masek zostanie wyprodukowanych w Chinach. Przyspieszone działania na tak wielką skalę są możliwe dzięki wiodącej pozycji AstraZeneca w tym kraju, opartej na mocnym partnerstwie z systemem opieki zdrowotnej i wytwórcami wyrobów medycznych.

Od początku epidemii COVID-19 firma AstraZeneca kilkukrotnie przekazała środki finansowe, darowizny na leki i sprzęt ochrony osobistej dla organizacji zdrowotnych w Chinach i kilku innych krajach na całym świecie.

Działania globalne – wpływ lokalny – jak pomagamy w Polsce.

Liczymy na to, że globalne działania AstraZeneca, zwłaszcza na polu badań nad nowymi terapiami przeciw COVID-19 w przyszłości pomogą polskim pacjentom, jeśli będą w potrzebie.

AstraZeneca angażuje się również w szerzenie wiedzy i dobrych praktyk wśród polskich lekarzy, którzy już 28 marca 2020 roku, w trakcie bezpłatnego webinarium będą mieli okazję porozmawiać z doświadczonymi kolegami z Chin, Włoch, Hiszpanii oraz Francji jak radzić sobie w walce z globalną pandemią COVID-19. To bezcenna wiedza, która może potencjalnie pomóc nam wszystkim.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej