AstraZeneca głównym partnerem raportu start-upów biomedycznych w Polsce.

W połowie stycznia 2020 podczas konferencji na Zamku Królewskim „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020” zorganizowanej przez wydawnictwo Termedia, Młodzi Menedżerowie Medycyny i Polska Federacja Szpitali, opublikowali opracowany przez siebie raport „Disruptors in Healthcare”. AstraZeneca jest partnerem głównym raportu.

Raport uzyskał również wsparcie czołowych podmiotów publicznych działających w obszarze ochrony zdrowia i wspierania przedsiębiorczości: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych i Polski Fundusz Rozwoju.

Raport opisuje ponad 70 najbardziej obiecujących innowacyjnych podmiotów biomedycznych

z całego kraju. W jednej publikacji, w sposób spójny i ustrukturyzowany zebrane zostały kluczowe informacje na temat ich działalności oraz kierunki ekspansji i rozwoju, stanowiąc użyteczną bazę danych do budowania partnerstw ze szpitalami, firmami medycznymi czy funduszami inwestycyjnymi.

„Postęp naukowy i technologiczny AstraZeneca jest możliwy dzięki współpracy ze środowiskami akademickimi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami pacjentów, a także z innowacyjnymi start-upami medycznymi. Właśnie dlatego wsparliśmy inicjatywę stworzenia raportu i w dalszym ciągu będziemy wspierać polskie start-upy nie tylko w ekspansji na rynku polskim, lecz także za granicą” – podkreśla prezes Jarek Oleszczuk

Wsparcie raportu przez AstraZeneca wpisuje się w naszą wizję i misję, jako jednego z kluczowych partnerów wspierających system innowacji w zdrowiu w Polsce. Najlepsze rozwiązania nie powstają w izolacji, stąd nasze zaangażowanie w rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi oraz polskimi start-upami biomedycznymi.

Gratulujemy autorom i partnerom raportu oraz zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Top Disruptors in Healthcare” dostępnym na: 

http://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2020/01/Raport-_Top-Disruptors-in-Healthcare_.pdf.

Zapraszamy również do współpracy z AstraZeneca w obszarze innowacji w zdrowiu.

Maja Messyasz
maja.messyasz@astrazeneca.com

 

Pierwsza strona raportu.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej