AstraZeneca partnerem strategicznym konferencji „THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT”

28 maja odbyła się trzecia edycja konferencji „THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT” zorganizowanej przez  Fundację Kulskich działającej na rzecz relacji polsko-amerykańskich we współpracy z Agencją Badań Medycznych.

Konferencja została objęta oficjalnym patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju.

Podczas majowej edycji wydarzenia zatytułowanej„Post-covid world. Chances and challenges for healthcare sector” zaproszeni eksperci omówili kluczowe wyzwania stojące przed międzynarodową społecznością w obliczu pandemii COVID-19 oraz zastanawiali się nad optymalnymi scenariuszami przeciwdziałania skutkom kryzysu. W dyskusji po stronie AstraZeneca udział wzięli Radu Rasinar, Prezes Zarządu – obszar CEE oraz Piotr Najbuk, Public & Government Affairs Director

Wydarzenie, z uwagi na pandemię, obyło się w formule wirtualnej.

Konferencja została objęta oficjalnym patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju.

W panelu zatytułowanym: LEKI I WYROBY MEDYCZNE – BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE POLSKI, DOSTĘP DO INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII, R&D, Piotr Najbuk na pytanie o perspektywę przemysłu farmaceutycznego dotyczącej oceny możliwości współpracy ze stroną publiczną podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa lekowego to długotrwały proces, możliwy do osiągnięcia dzięki współpracy strony publicznej z sektorem biotech, również w wymiarze międzynarodowym, a inwestowanie w zdolności wytwórcze jest tylko wycinkiem możliwych działań. W opinii Piotra Najbuka, narzędzia wsparcia sektora biotechnologicznego przygotowywane przez stronę publiczną, zmierzające do promowania rozwoju i/lub niezalezności lekowej powinny uwzględniać inwestycje w B+R, jako źródło tworzenia wartości dodanej w gospodarce i rzeczywistego dostępu do leków. AstraZeneca jako firma „polskocentryczna”, dzięki swoim realizowanym i planowanym inwestycjom, stanowi doskonały przykład, że możemy rozwijać nad Wisłą innowacje.
(początek panelu w drugiej godzinie transmisji, wypowiedź: 2:31)

 

 

W drugiej cześci spotkania, w panelu na temat:  WPŁYW KORONAWIRUSA NA GLOBALNY SYSTEM OCHRONY ZDROWIA – NOWE WYZWANIA ORAZ GŁÓWNE PROBLEMY, udział wziął Radu Rasinar, Prezes Zarządu – obszar CEE. Na pytanie o kluczowe działania po pandemii COVID-19 zwrócił uwagę na znaczenie współpracy kluczowych interesariuszy systemu w walce z pandemią COVID-19 i jej następstwami. W tym kontekście szczególnie istotne wydaje się partnerstwo firm farmaceutycznych z płatnikami publicznymi w celu zapewnienia dostępu do innowacyjnych terapii bez alternatywy terapeutycznej oraz współpraca B+R.
(początek debaty pod koniec czwartej godziny transmisji, wypowiedź: 4:15)

 

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji i do zapoznania się z wypowiedziami wszystkich prelegentów i panelistów.

https://uplive.pl/live/fundacjakulskich/

 

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej