AstraZeneca dołącza do „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju”

Podczas III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ogłoszono nowych sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Wśród grona podmiotów, które dołączyły do inicjatywy, znalazła się globalna firma biofarmaceutyczna AstraZeneca.

 

W czwartek, 8 października odbyła się kolejna edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, które jest platformą wymiany doświadczeń, debaty oraz współpracy w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) i upowszechniania wiedzy w tym obszarze. Celem tegorocznej edycji, która z powodu pandemii COVID-19 została zorganizowana jako wydarzenie online, było znalezienie odpowiedzi na pytania związane z obecnym światowym kryzysem wywołanym koronawirusem.

Przystąpienie do „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce” wpisuje się w politykę AstraZeneca. Dla nas zrównoważony rozwój nie jest tylko pustym hasłem. Od dawna realizujemy przedsięwzięcia wpisujące się w ideę „sustainability”, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz ochrony środowiska, etycznej działalności biznesowej i z dbałością o pacjentów – powiedziała Jolanta Wyszyńska, VP Compliance - Global BBU Comercial&Medical and Europe&Canada Region w AstraZeneca. Wpisując się w globalne trendy społecznej odpowiedzialności biznesu, w siedzibie firmy wprowadzono proekologiczne rozwiązania, programy pracownicze i realizowane są założenia biznesowe, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Między innymi implementowany został program „Ambition Zero Carbon”, który zakłada zerową emisję dwutlenku węgla w działalności AstraZeneca na całym świecie do 2025 roku. Jednocześnie firma dąży do osiągnięcia ujemnego poziomu CO2 w całym łańcuchu dystrybucji do roku 2030. AstraZeneca zamierza wykorzystywać energię odnawialną i wymienić całą flotę pojazdów na elektryczne. Firma wspiera również lokalne społeczności, organizacje pacjenckie oraz inne podmioty, działające w zakresie ochrony zdrowia m.in poprzez: wolontariaty pracownicze, zbiórki dla domów dziecka, zbiórki dla hospicjów, dostarczanie masek, darowizny testów na koronawirusa.

Dołączenie do sygnatariuszy Partnerstwa to kolejny krok w ramach pogłębiania naszego zaangażowania w Polsce – na  początku września AstraZeneca, jako pierwsza globalna firma biofarmaceutyczna, otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego – podkreślił Michał Janik, Site Director AstraZeneca Pharma Poland. Chcemy współpracować i razem z innymi organizacjami i firmami, angażować się w różnorodne projekty i aktywności aby wspierać wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie aktywności i współpraca przedstawicieli różnych środowisk. Inicjatywa zwiększa świadomość na temat przyjętych przez społeczność międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju oraz ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych. Sygnatariusze dają przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji stanowiąc cenne źródło inspiracji dla innych.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej