Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia: stosowanie inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego 2 – ryzyko zgorzeli Fourniera

Firma AstraZeneca jako podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających w swoim składzie inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2), w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie przekazać informacje na temat ryzyka zgorzeli Fourniera (martwicze zapalenie powięzi krocza).

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej