Forxiga we wskazaniu cukrzyca typu 1

Firma AstraZeneca jako podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Forxiga (dapagliflozyna), w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie udostępnić materiały edukacyjne na temat ryzyka cukrzycowej kwasicy ketonowej w pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących produkt leczniczy Forxiga (dapagliflozyna).

 


Edukacyjne strony internetowe:

 

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej