Pozytywny finał negocjacji w sprawie leku na zaawansowanego raka jajnika

Kierownictwo i wszyscy pracownicy polskiego oddziału firmy AstraZeneca pragną wyrazić swoją wielką radość z decyzji Ministra Zdrowia o nieodpłatnym udostępnieniu polskim pacjentkom, w ramach programu lekowego, innowacyjnego leku stosowanego w zaawansowanym raku jajnika z mutacją w genach BRCA1 lub BRCA2. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, lek został umieszczony w wykazie leków refundowanych, obowiązującym od 1 września 2016 i będzie dostępny po zakontraktowaniu ww. programu lekowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że finalnie udało się zaproponować Ministerstwu Zdrowia bardzo dobre warunki cenowe, spełniające kierowane do nas oczekiwania. Było to możliwe dzięki wspólnej woli poprawienia zdrowia pacjentek, wzajemnemu zrozumieniu możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia oraz poszanowaniu dla wartości reprezentowanych przez firmę.

Rozumiemy jak ciężki jest los chorych i głęboko wierzymy, że ta decyzja poprawi ich sytuację zdrowotną.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej