Układ oddechowy

Choroby układu oddechowego są to choroby dróg oddechowych, w tym nosa, oskrzeli oraz płuc. Obejmują one zarówno ostre infekcje takie jak zapalenie płuc i oskrzeli oraz choroby przewlekłe jak astma oraz obturacyjna choroba płuc. Choroby przewlekłe są ogromnym obciążeniem dla pacjentów oraz całego społeczeństwa. Szacuje się, że przewlekła obturacyjna choroba płuc jest czwartą przyczyną zgonów na świecie.
 

Astma

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną toczącą się w drogach oddechowych (oskrzelach). Rozwijające się zapalenie powoduje, że oskrzela stają się nadmiernie wrażliwe na różne bodźce. Pod wpływem tych bodźców dochodzi do okresowego, często nagłego (napadowego) uogólnionego zwężenia oskrzeli. To zwężenie oskrzeli jest przyczyną uciążliwych dolegliwości, na które skarżą się chorzy, takich jak kaszel, duszność, świszczący oddech i ciężar w klatce piersiowej. Dolegliwości te ograniczają aktywność fizyczną osoby chorej, utrudniają naukę lub pracę, przerywają sen w nocy, zmuszają do częstych wizyt u lekarza, a czasem są przyczyną pobytu w szpitalu. Rozpoznanie astmy nie przekreśla jednak realizacji celów życiowych. Znaczna większość chorych na astmę przestrzegających zaleceń lekarskich żyje normalnie.

Jak informuje World Health Organization (WHO, Światowa Organizacja Zdrowia) astma oskrzelowa jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że do 2025 roku będzie chorowało na nią 400 milionów ludzi. Alarmujący jest również fakt, że z powodu ostrego ataku astmy, bądź powikłań umiera rocznie 180 tys. pacjentów. W Polsce na astmę oskrzelową cierpi jedno na dziesięć dzieci oraz co dwudziesty dorosły Polak. Szacuje się jednak, że na astmę może w Polsce chorować nawet 4 mln osób. Ponadto u dzieci oraz osób do 40. roku życia astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą i przyczyną inwalidztwa.
 

Nieżyt nosa

Nieżyt nosa jest chorobą błony śluzowej nosa, która może być spowodowana alergią lub wieloma innymi czynnikami. Alergiczny nieżyt nosa może mieć charakter sezonowy i przewlekły – całoroczny. Charakteryzuje się swędzeniem, kichaniem, poczuciem zablokownia nosa oraz wydzieliną o wodnistym charakterze. Innymi objawami mogącymi świadczyć o alergicznym podłożu są: swędzenie gardła, uczucie zablokowania uszu, przekrwienie i łzawienie oczu, kaszel, zmęczenia i niemożność skupienia się, zaburzenia snu, bóle głowy. Nieżyty niealergiczne (często zwane naczynioruchowymi) rozpoznawane są u pacjentów, u których nie można zidentyfikować czynników alergizujących. Uważa się, że ich tłem mogą być zaburzenia w regulacji przepływu krwi przez błonę śluzową nosa.

Alergiczny nieżyt nosa stanowi problem zdrowotny na całym świecie. Choroba występuje powszechnie i dotyczy 25–30% populacji. Ocenia się, że niealergiczny nieżyt nosa dotyczy 5-10% całej populacji. Jednak jedynie 2-4% chorych szuka pomocy lekarskiej. Jest to związane z częstym bagatelizowaniem objawów lub niewielkim nasileniem dolegliwości w początkowym okresie choroby. Niealergiczne nieżyty nosa stanowią od 28% do 60% wszystkich nieżytów nosa.
 

Katar sienny

Katar sienny spowodowany jest alergią na pyłki drzew, traw oraz zbóż. Często używaną nazwą jest alergiczny, sezonowy nieżyt nosa. Katar sienny najczęściej pojawia się wiosną i latem, kiedy to stężenie poszczególnych pyłków kwitnących roślin jest najwyższe. Choroba wpływa na obniżenie jakości życia ze względu na objawy ze strony układu oddechowego i narządu wzroku, jak też zaburzenia snu, ogólne przemęczenie czy problemy z koncentracją.

Katar sienny stanowi jedną z najbardziej popularnych chorób w krajach wysokorozwiniętych na Zachodzie. W bogatych i wysokorozwiniętych krajach skandynawskich osoby dotknięte katarem siennym to aż 19-45% populacji. W Polsce liczba chorych stanowi około 20%.